Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1E)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 83-4412/2010, stran 12551 DATUM OBJAVE: 22.10.2010

VELJAVNOST: od 23.10.2010 / UPORABA: od 23.10.2010

RS 83-4412/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 23.10.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 83/10

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.10.2010
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4412. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1E)

 
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 - uradno prečiščeno besedilo, 59/07 - ZŠtip, 15/08 - odločba US, 64/08 in 86/09) in tretjega odstav­ka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 19. oktobra 2010 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1E)

 

1. člen

 
V Odloku o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 28/00, 33/03, 79/04, 36/06 in 18/09) se v 3. členu pri Zdravstveni fakulteti besedilo »Sedež: Ljubljana, Poljanska 26a« spremeni tako, da se glasi: »Sedež: Ljubljana, Zdravstve­na pot 5«.
 

2. člen

 
Četrti in peti odstavek 6. člena se spremenita tako, da se glasita:
 
»Študijska področja in primeroma našteti študiji, razvršče­ni v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega siste­ma izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06 in 15/08 - odločba US), na posameznih fakultetah in umetniških akademijah so:
 
-
Biotehniška fakulteta: (14) izobraževalne vede in izo­braževanje učiteljev; (42) vede o živi naravi; (54) proizvodne tehnologije; (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo; (62) kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo;
 
-
Ekonomska fakulteta: (31) družbene vede; (34) poslov­ne in upravne vede; (46) matematika in statistika;
 
-
Fakulteta za arhitekturo: (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo;
 
-
Fakulteta za družbene vede: (31) družbene vede; (32) novinarstvo in obveščanje;
 
-
Fakulteta za elektrotehniko: (52) tehnika;
 
-
Fakulteta za farmacijo: (42) vede o živi naravi; (72) zdravstvo;
 
-
Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo: (52) tehnika; (58) arhitektura, urbanizem in gradbeništvo; (85) varstvo okolja;
 
-
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo: (14) izobra­ževalne vede in izobraževanje učiteljev; (42) vede o živi naravi; (44) fizikalne in kemijske vede; (52) tehnika; (54) proizvodne tehnologije; (86) varovanje;
 
-
Fakulteta za matematiko in fiziko: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev, (44) fizikalne in kemijske vede; (46) matematika in statistika; (52) tehnika;
 
-
Fakulteta za pomorstvo in promet: (84) transportne storitve;
 
-
Fakulteta za računalništvo in informatiko: (48) računal­ništvo;
 
-
Fakulteta za strojništvo: (52) tehnika;
 
-
Fakulteta za socialno delo: (76) socialno delo;
 
-
Fakulteta za šport: (14) izobraževalne vede in izobraže­vanje učiteljev, (81) osebne storitve;
 
-
Fakulteta za upravo: (34) poslovne in upravne vede;
 
-
Filozofska fakulteta: (14) izobraževalne vede in izobra­ževanje učiteljev; (22) humanistika; (31) družbene vede; (32) novinarstvo in obveščanje;
 
-
Medicinska fakulteta: (72) zdravstvo;
 
-
Naravoslovnotehniška fakulteta: (14) izobraževalne vede in izobraževanje učiteljev; (21) umetnost; (44) fizikalne in kemijske vede; (54) proizvodne tehnologije;
 
-
Pedagoška fakulteta: (14) izobraževalne vede in izo­braževanje učiteljev;
 
-
Pravna fakulteta: (31) družbene vede; (34) poslovne in upravne vede; (38) pravne vede;
 
-
Teološka fakulteta: (22) humanistika;
 
-
Veterinarska fakulteta: (64) veterinarstvo;
 
-
Zdravstvena fakulteta: (72) zdravstvo;
 
-
Akademija za glasbo: (14) izobraževalne vede in izobra­ževanje učiteljev; (21) umetnost;
 
-
Akademija za gledališče, radio, film in televizijo: (21) umetnost;
 
-
Akademija za likovno umetnost: (21) umetnost.
 
Dodatna študijska področja na posameznih članicah, raz­vrščena v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja, s soglasjem ustanovi­telja določi univerza v statutu.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

 

3. člen

 
Univerza mora najpozneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka uskladiti statut.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window