Navigacija

Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2782/2011, stran 8557 DATUM OBJAVE: 25.7.2011

VELJAVNOST: od 9.8.2011 / UPORABA: od 30.6.2012

RS 59-2782/2011

Verzija 10 / 10

Čistopis se uporablja od 5.7.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.5.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 59/11, 88/11, 74/12, 46/13, 29/14, 37/15, 62/16, 30/17, 14/18, 36/19

Časovnica

Na današnji dan, 28.5.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.7.2019
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

2782. Uredba o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

 
 
Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o soglasjih za proizvodnjo in dovoljenjih za promet z vojaškim orožjem in opremo ter predhodnih dovoljenjih za uvoz, izvoz, tranzit in prenos obrambnih proizvodov

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S to uredbo se določajo način, pogoji in postopek za izdajanje soglasij za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (v nadaljnjem besedilu: soglasje za proizvodnjo), dovoljenj za promet z vojaškim orožjem in opremo (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za promet) gospodarskim družbam, zavodom, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pravne ali fizične osebe), ter pogoji in postopek za izdajo predhodnih dovoljenj za uvoz, izvoz, tranzit ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za posamezen posel) in dovoljenj za prenos obrambnih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za prenos).
 
(2)
S to uredbo se prenaša v pravni red Republike Slovenije Direktiva 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o poenostavitvi pogojev za prenose obrambnih proizvodov znotraj Skupnosti (UL L št. 146 z dne 10. 6. 2009, str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2019/514 z dne 14. marca 2019 o spremembi Direktive 2009/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom obrambnih proizvodov (UL L št. 89 z dne 29. 3. 2019, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: direktiva).
 
(3)
Soglasje za proizvodnjo obsega pravico proizvajati vojaško orožje in opremo ter bistvene sestavne dele, sklope in podsklope vojaškega orožja in opreme, glede na vrsto ter obseg soglasja. Soglasje za proizvodnjo vsebuje tudi dovoljenje za prodajo in izvoz izdelkov lastne proizvodnje ter uvoz sestavnih delov, sklopov in podsklopov, potrebnih za lastno proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
 
(4)
Dovoljenje za promet obsega pravico prodajati, posredovati pri prodaji, izvažati in uvažati vojaško orožje in opremo glede na vrsto ter obseg dovoljenja.
 
(5)
Dovoljenje za posamezen posel omogoča izvoz, uvoz, tranzit, začasni izvoz, začasni uvoz ali posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi z državami, ki niso članice EU (v nadaljnjem besedilu: tretje države). Posamezen posel se lahko opravi tudi z večkratnimi delnimi dobavami.
 
(6)
Posredništvo v prometu z obrambnimi proizvodi pomeni pogajanje ali dogovarjanje pravnih ali fizičnih oseb za transakcije, ki lahko pomenijo prenos obrambnih proizvodov iz tretje države v katerokoli drugo državo.
 
(7)
Dovoljenje za prenos je posebna oblika dovoljenja za promet oziroma posamezni posel, ki omogoča prenos obrambnih proizvodov med državami članicami EU (v nadaljnjem besedilu: država članica). Dovoljenja za prenos so lahko splošna, globalna ali posamezna. Posamezen posel prenosa se lahko opravi tudi z večkratnimi delnimi dobavami.
 
(8)
Soglasje za proizvodnjo, dovoljenje za promet, dovoljenje za posamezen posel in dovoljenje za prenos lahko pridobi le v Republiki Sloveniji registrirana pravna ali fizična oseba.
 
(9)
Soglasje za proizvodnjo, dovoljenje za promet, dovoljenje za posamezen posel in dovoljenje za prenos ni prenosljivo na drugo pravno ali fizično osebo.
 
(10)
Dovoljenja za promet in soglasja za proizvodnjo ni treba pridobiti državnim organom, če kupujejo, prodajajo ali proizvajajo obrambne proizvode za potrebe dejavnosti, ki jo opravljajo, oziroma znanstveno raziskovalnim organizacijam za opravljanje raziskovalne dejavnosti, za katero so registrirane.
 
(11)
Vojaško orožje in oprema po tej uredbi je določena v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
 
(12)
Obrambni proizvodi so proizvodi, storitve in materiali, ki so, poleg vojaškega orožja in opreme po tej uredbi, predmet mednarodne izvozne kontrole. Ministrstvo za obrambo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na svojih spletnih straneh objavlja ažuriran seznam obrambnih proizvodov, ki ga določa Evropska komisija.
 

II. SOGLASJE ZA PROIZVODNJO

 

2. člen

(soglasje za proizvodnjo)

 
(1)
Soglasje za proizvodnjo lahko pridobi vsaka pravna ali fizična oseba, ki poleg splošnih in posebnih predpisanih pogojev:
 
-
razpolaga z ustreznimi prostori, tehnološko opremljenostjo in kadri,
 
-
primerno varuje objekte in prostore, v katerih se bo opravljala dejavnost proizvodnje in prometa z vojaškim orožjem in opremo,
 
-
pozna vojaško orožje in opremo, za katero želi pridobiti soglasje.
 
(2)
Soglasja za proizvodnjo ni treba pridobiti tistim pravnim ali fizičnim osebam, ki kot podizvajalci ali kooperanti opravljajo dela in storitve za tiste pravne ali fizične osebe, ki so tako soglasje pridobile, ali za tuje proizvajalce vojaškega orožja, ki so v svoji državi registrirani za opravljanje tovrstne dejavnosti skladno s svojo zakonodajo. Pravne in fizične osebe, ki imajo soglasje za proizvodnjo, morajo o podizvajalcih in kooperantih pri proizvodnji vojaškega orožja in opreme obvestiti ministrstvo.
 
(3)
Ministrstvo v postopku izdaje soglasja za proizvodnjo preverja izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena. Ministrstvo spremlja in ugotavlja, ali pravna ali fizična oseba izpolnjuje predpisane pogoje tudi v času veljavnosti soglasja za proizvodnjo.
 
(4)
Soglasje za proizvodnjo ni časovno omejeno in velja toliko časa, dokler pravna ali fizična oseba izpolnjuje pogoje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
 

3. člen

(postopek za izdajo soglasja za proizvodnjo)

 
(1)
Soglasje za proizvodnjo izda ministrstvo na podlagi vloge za izdajo soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.
 
(2)
Vlogi za pridobitev soglasja je treba priložiti tudi naslednje izjave in dokazila:
 
-
podatke o organiziranosti poslovanja ter o obvladovanju in zagotavljanju sistema kakovosti,
 
-
izjavo in dokazila o predpisanem tehničnem sistemu varovanja in o organizaciji varovanja objektov in prostorov, v katerih se opravlja proizvodnja ali skladiščenje vojaškega orožja in opreme po tej uredbi,
 
-
izjavo, da pravna ali fizična oseba ni pod prisilno poravnavo, v stečaju ali v likvidacijskem postopku, oziroma da ji ni prepovedano ali omejeno poslovanje v zvezi z obrambnimi proizvodi oziroma drugimi proizvodi, ki so podvrženi nadzoru skladno s predpisi, ki urejajo promet z orožjem, eksplozivi in izdelki dvojne rabe,
 
-
izjavo, da bo na zahtevo ministrstva omogočen vpogled v izvajanje proizvodnje in prometa z vojaškim orožjem in opremo, na katero se nanaša vloga,
 
-
v primeru prometa z eksplozivi izjavo o izpolnjevanju pogojev za promet, prenos in skladiščenje eksploziva.
 
(3)
Ministrstvo pred izdajo soglasja za proizvodnjo zaprosi za predhodno mnenje Komisijo za nadzor prometa z vojaškim orožjem in opremo ter prenosa obrambnih proizvodov, določeno s to uredbo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window