Navigacija

Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 73-2847/2015, stran 7994 DATUM OBJAVE: 30.9.2015

VELJAVNOST: od 1.10.2015 / UPORABA: od 1.10.2015

RS 73-2847/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.10.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 73/15

Časovnica

Na današnji dan, 24.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.10.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2847. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja

 
 
Na podlagi 107. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15; v nadaljevanju ZBan-2) ter prvega odstavka 31. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo in 59/11) izdaja Svet Banke Slovenije
 

S K L E P
o dokumentaciji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih in finančnih storitev ter za statusna preoblikovanja

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo mora vložnik priložiti:
 
(a) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev iz prvega odstavka 100. člena ZBan-2, vključno z zahtevami glede poslovnega načrta iz 2. točke drugega odstavka 100. člena ZBan-2;
 
(b) zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje finančnih in dodatnih finančnih storitev iz prvega odstavka 104. člena ZBan-2, ter za statusna preoblikovanja iz prvega in drugega odstavka 105. člena ZBan-2, kadar se zahteva za izdajo dovoljenja v skladu z ZBan-2 in Uredbo Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L št. 287 z dne 29. oktobra 2013, str. 63) vloži pri Banki Slovenije.
 
(2)
Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.
 

2. člen

(opredelitve pojmov)

 
Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZBan-2 in Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljevanju Uredba (EU) št. 575/2013), ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.
 

2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE BANČNIH STORITEV

 

3. člen

(splošno o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev)

 
Zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev je potrebno za namen presoje Banke Slovenije glede izpolnjevanja zahtev iz prvega odstavka 102. člena ZBan-2 priložiti:
 
(a)
splošne informacije in dokumentacijo o vložniku zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev,
 
(b)
dokumentacijo o skladnosti statusnega ustroja banke z določbami 3. poglavja ZBan-2,
 
(c)
poslovni načrt banke za prva tri leta poslovanja in dokumentacijo o skladnosti ureditve notranjega upravljanja z določbami 128. člena ZBan-2,
 
(d)
dokumentacijo o izpolnjevanju drugih pogojev.
 

2.1. Splošne informacije in dokumentacija o vložniku zahteve za izdajo dovoljenja za opravljanje bančnih storitev

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window