Navigacija

Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1761/2011, stran 4701 DATUM OBJAVE: 13.5.2011

VELJAVNOST: od 28.5.2011 / UPORABA: od 28.5.2011

RS 35-1761/2011

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 26.12.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/11, 49/13, 18/15, 69/15, 97/15

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2019 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.12.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1761. Pravilnik o sporočanju podatkov za kemikalije

 
 
Na podlagi prvega odstavka 35. člena in 37. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11) izdaja minister za zdravje
 

P R A V I L N I K
o sporočanju podatkov za kemikalije

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina in namen predpisa)

 
(1)
Ta pravilnik določa način predložitve in obnavljanja podatkov ter izjeme iz sporočanja podatkov o kemikalijah. Podatki se sporočajo za vzpostavitev in vodenje nacionalnega seznama kemikalij, ki se proizvajajo v Republiki Sloveniji ali se vnašajo v Republiko Slovenijo.
 
(2)
Seznam kemikalij se vzpostavi in vodi pri Uradu Republike Slovenije za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: urad) in se uporablja za potrebe varovanja zdravja ljudi in okolja v Republiki Sloveniji.
 
(3)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za kemikalije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
V tem pravilniku se poleg izrazov iz Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP, 16/08 in 9/11; v nadaljnjem besedilu: zakon), uporabljata tudi naslednja izraza:
 
-
»EC številka« je identifikacijska številka snovi iz seznamov snovi Evropske unije;
 
-
»vnos« je vsako dejanje, ki povzroči prenos kemikalije iz druge države na ozemlje Republike Slovenije. Tranzit kemikalije se ne šteje kot vnos kemikalije.
 

II. SPOROČANJE PODATKOV

 

3. člen

(obseg kemikalij in roki za sporočanje podatkov)

 
(1)
Najpozneje ob prvi prepustitvi kemikalije tretjemu ali ob prvem vnosu kemikalije v Republiko Slovenijo mora zavezanec za vsako nevarno kemikalijo, ki je glede na njene lastnosti razvrščena kot nevarna v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 2015/1221 z dne 24. julija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L št. 197 z dne 25. 7. 2015, str. 10), uradu sporočiti naslednje podatke:
 
1.
splošni podatki zavezanca,
 
2.
trgovsko ime kemikalije,
 
3.
označevanje kemikalije in varnostni list.
 
4.
kemijska sestava.
 
(2)
Najpozneje do 31. marca v naslednjem letu po prvi prepustitvi nevarne kemikalije tretjemu ali prvem vnosu kemikalije v Republiko Slovenijo, mora zavezanec sporočiti uradu še naslednje podatke:
 
1.
oznaka po nomenklaturi carinske tarife,
 
2.
ali je kemikalija snov ali zmes,
 
3.
ali se kemikalija proizvaja pri zavezancu ali se vnaša v Republiko Slovenijo,
 
4.
ali je kemikalija delno ali v celoti namenjena splošni uporabi,
 
5.
sektor uporabe kemikalije (NACE),
 
6.
kategorija kemikalije.
 
(3)
Podatke o proizvodnji, vnosu in dajanju v promet kemikalij iz prvega odstavka tega člena v preteklem letu zavezanec v pisni ali elektronski obliki sporoča uradu, in sicer:
 
-
za vse kemikalije, ki izpolnjujejo pogoje iz Priloge 2, ki je sestavni del tega pravilnika, najpozneje do 31. marca tekočega leta,
 
-
za kemikalije, ki jih določi urad v posebnem pozivu prek Informacijskega sistema za kemikalije in na svoji spletni strani, do roka, ki ga določi v pozivu.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window