Navigacija

Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 61-2572/2016, stran 8475 DATUM OBJAVE: 23.9.2016

VELJAVNOST: od 8.10.2016 / UPORABA: od 8.10.2016

RS 61-2572/2016

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 9.11.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.11.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 61/16, 30/17, 67/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.11.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.11.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2572. Pravilnik o kakovosti mesa klavne živine in divjadi

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 64. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K 
o kakovosti mesa klavne živine in divjadi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta pravilnik določa razrez trupov klavne živine v osnovne kose, razvrščanje mesa klavne živine v kakovostne kategorije in označevanje kakovostnih kategorij ter označevanje mesa divjadi.
 

2. člen

(postopek informiranja in klavzula o medsebojnem priznavanju)

 
(1)
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L št. 241 z dne 17. 9. 2015, str. 1).
 
(2)
Šteje se, da proizvodi, ki se zakonito tržijo v drugih državah članicah Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora ali Turčiji, če so dani na trg v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo, ki zagotavlja enakovredno raven varovanja javnega interesa kot je določena v zakonodaji Republike Slovenije, izpolnjujejo zahteve iz tega pravilnika, razen če je bil izpeljan postopek v skladu z Uredbo (ES) št. 764/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi postopkov za uporabo nekaterih nacionalnih tehničnih pravil za proizvode, ki se zakonito tržijo v drugi državi članici, in o razveljavitvi Odločbe št. 3052/95/ES (UL L št. 218 z dne 13. 8. 2008, str. 21).
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
1.
klavna živina so: govedo, prašiči, ovce, koze, kopitarji (konji, osli, mezgi in mule) in kunci;
 
2.
meso je meso v skladu s točko 1.1 Priloge I Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) 2016/355 z dne 11. marca 2016 o spremembi Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih zahtev za želatino, kolagen in visoko rafinirane proizvode živalskega izvora, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 67 z dne 12. 3. 2016, str. 22), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 853/2004/ES);
 
3.
drobovina je drobovina v skladu s točko 1.11 Priloge I Uredbe 853/2004/ES;
 
4.
promet je promet v skladu z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 652/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določbah za upravljanje odhodkov v zvezi s prehransko verigo, zdravjem in dobrobitjo živali ter v zvezi z zdravjem rastlin in rastlinskim razmnoževalnim materialom, spremembi direktiv Sveta 98/56/ES, 2000/29/ES in 2008/90/ES, uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 882/2004 in (ES) št. 396/2005 Evropskega parlamenta in Sveta, Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi sklepov Sveta 66/399/EGS in 76/894/EGS ter Odločbe Sveta 2009/470/ES (UL L št. 189 z dne 27. 6. 2014, str. 1);
 
5.
divjad je divjad v skladu s točko 1.5 Priloge I Uredbe št. 853/2004/ES;
 
6.
trup je trup v skladu s točko 1.9 Priloge I Uredbe 853/2004/ES;
 
7.
mleto meso je meso v skladu s točko 1.13 Priloge I Uredbe 853/2004/ES;
 
8.
sesekljano meso je izkoščeno meso, ki je sesekljano v stroju za sekljanje mesa (kuter);
 
9.
kockano meso je izkoščeno meso, ki je narezano na manjše kose, primerno za pripravo golažev.
 

II. OZNAČEVANJE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window