Navigacija

Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 57-2856/2018, stran 8939 DATUM OBJAVE: 24.8.2018

VELJAVNOST: od 8.9.2018 / UPORABA: od 8.9.2018

RS 57-2856/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.9.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 30.10.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 57/18

Časovnica

Na današnji dan, 30.10.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.9.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2856. Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji

 
 
Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023, (Uradni list RS, št. 26/14), Izvedbenega načrta Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2023 (Sklep vlade št. 00727-13/2014/7 z dne 26. 8. 2014) in 16. člena Statuta Občine Rečica ob Savinji (Uradni list RS, št. 36/16) je Občinski svet Občine Rečica ob Savinji na 25. redni seji dne 26. 6. 2018 sprejel
 

P R A V I L N I K
o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji

 

1 SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
Pravilnik o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Pravilnik) določa pogoje, postopke in merila za vrednotenje in sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: Občina) ter nadzor nad pogodbami o sofinanciranju.
 
(2)
Letni program športa v Občini Rečica ob Savinji (v nadaljevanju: LPŠ) je program, s katerim se določi izvajanje nacionalnega programa športa v Občini, ki ga za posamezno koledarsko leto, skladno z Zakonom o športu, sprejme občinski svet.
 
(3)
Sredstva za sofinanciranje LPŠ se zagotovijo v proračunu Občine.
 

2. člen

(izvajalci LPŠ)

 
Izvajalci LPŠ po tem Pravilniku so:
 
-
športna društva s sedežem v Občini,
 
-
zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva, s sedežem v Občini,
 
-
zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež v Občini,
 
-
zavodi na področju vzgoje in izobraževanja, ki imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini.
 

3. člen

(pravica do sofinanciranja)

 
Izvajalci iz prejšnjega člena imajo pravico do sofinanciranja dejavnosti na vseh področjih športa, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
 
-
so registrirani in imajo sedež v Občini najmanj eno leto pred datumom oddaje vloge, oziroma so registrirani in imajo sedež ali organizacijsko enoto v Občini, kadar gre za zavode na področju vzgoje in izobraževanja,
 
-
imajo za prijavljene dejavnosti:
 
-
zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen ali usposobljen strokovni kader za opravljanje dela v športu,
 
-
izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo dejavnosti,
 
-
izvajajo športne programe, ki so predmet razpisa,
 
-
v skladu z lastnim temeljnim aktom urejeno evidenco članstva, če gre za športna društva in zveze športnih društev,
 
– urejeno evidenco o udeležencih programa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window