Navigacija

Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 10-335/2020, stran 1035 DATUM OBJAVE: 21.2.2020

VELJAVNOST: od 22.2.2020 / UPORABA: od 22.2.2020

RS 10-335/2020

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 1.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 10/20, 61/20

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

335. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege

 
 
Na podlagi petega odstavka 9. člena, drugega odstavka 18. člena in drugega odstavka 20. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C, 40/14 – ZIN-B in 22/18) ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja
 

P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, obveščanje, zatiranje, in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege – Pestis apium (v nadaljnjem besedilu: bolezen).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Za potrebe tega pravilnika se uporabljajo izrazi iz pravilnika, ki ureja označevanje čebelnjakov in stojišč, Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) (UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1), in naslednji izrazi:
 
-
pretresanje čebelje pretresanje čebel iz panja v zabojčke, ki se jih za 24 do 72 ur shrani v hladen prostor ter se jih pozneje naseli na nove satnice v nove ali v razkužene panje;
 
-
zapora čebelnjakaje prepoved premika čebeljih družin, čebel in matic, satja, čebelarskega pribora in orodja iz čebelnjaka ali v čebelnjak;
 
-
okuženo območje je območje v polmeru treh kilometrov oziroma v preletni razdalji od okuženega čebelnjaka, odvisno od konfiguracije zemljišča;
 
-
obolela čebelja družina je družina, ki kaže klinične znake bolezni in ki izhaja iz čebelnjaka, v katerem je bila bolezen potrjena klinično in laboratorijsko.
 

3. člen

(klinični znaki in prijava suma)

 
(1)
Na bolezen se posumi, če je prisoten en ali več kliničnih znakov iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
 
(2)
Čebelar o sumu na bolezen takoj obvesti pristojnega veterinarja Nacionalnega veterinarskega inštituta (v nadaljnjem besedilu: NVI). Do prihoda veterinarja NVI se mora čebelar ravnati po njegovih ustnih navodilih, da prepreči nadaljnje širjenje okužbe.
 
(3)
NVI ob sumu na bolezen klinično potrdi ali ovrže sum v najkrajšem možnem času.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window