Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako A

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 27-1008/2013, stran 3386 DATUM OBJAVE: 29.3.2013

VELJAVNOST: od 30.3.2013 / UPORABA: od 30.3.2013

RS 27-1008/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 30.3.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 27/13

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 30.3.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1008. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako A

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPDPP in 106/10 – popr. ZUPUDPP, 57/12 in 109/12) in 30. člena Statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 32/11) sprejmem
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del z oznako A

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica – izvedbeni del, sprejetega z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Sodražica (OPN S 07) – izvedbeni del (Uradni list RS, št. 49/11; v nadaljevanju: OPN Sodražica ID).
 
Skladno s 53. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKS-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, v nadaljevanju: ZPNačrt) se postopek sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID z oznako A vodi po skrajšanem postopku, saj se spremembe nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora.
 
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID obsegajo:
 
a)
posamične spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorskih izvedbenih pogojev OPN Sodražica ID z oznako A znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela OPN Sodražica ID,
 
b)
obravnavo predlogov in pobud posameznih lastnikov zemljišč znotraj stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na spremembe tekstualnega dela s posamičnimi popravki besedila odloka OPN Sodražica ID,
 
c)
jasnejši opis posameznih delov besedila odloka OPN Sodražica ID s posamičnimi popravki besedila OPN Sodražica ID.
 
V posameznih delih se spreminjajo in dopolnjujejo vsebine tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev odloka OPN Sodražica ID z oznako A. Nespremenjeni ostajajo grafični del OPN ID in določbe, ki določajo osnovno in podrobnejšo namensko rabo prostora.
 
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID se pripravijo v okviru strateških usmeritev Občinskega prostorskega načrta Občine Sodražica, ki se ne spreminja.
 
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID se ne nanašajo na spremembe nestavbnih v stavbna zemljišča in niso v nasprotju z varstvenimi režimi na zavarovanih območjih.
 
Spremembe in dopolnitve OPN Sodražica ID se pripravijo na podlagi internih ugotovitev, na podlagi predlogov in pobud, zbranih na Občini Sodražica, do objave tega sklepa.
 

2. člen

 

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID) z oznako A

 
V obdobju po sprejetju OPN Sodražica ID in njegovi uveljavitvi oktobra 2011 so bile pri njegovi uporabi s strani Občine Sodražica, Upravne enote Ribnica, projektantov, lastnikov zemljišč, posameznikov in drugih uporabnikov ugotovljene nekatere nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi še niso mogla biti upoštevana ter podani so bili predlogi in pobude za izboljšanje vsebin OPN Sodražica ID za posamezna območja.
 
S sprejetjem sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID po skrajšanem postopku bodo odpravljene neskladnosti med posameznimi členi in deli odloka.
 
Na podlagi ugotovljenih neusklajenosti bodo izboljšani oziroma dopolnjeni tudi prostorski izvedbeni pogoji in druga določila za posamezna območja in tematska področja.
 

3. člen

(območje sprememb in dopolnitev OPN Sodražica ID)

 
Spremembe in dopolnitve določil tekstualnega dela OPN Sodražica ID se nanašajo izključno na območje stavbnih zemljišč v Občini Sodražica, in sicer na posamezne spremembe in dopolnitve splošnih in posebnih prostroskih izvedbenih pogojev za posamezne enote urejanja prostora.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window