Navigacija

Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1364/2015, stran 3708 DATUM OBJAVE: 8.5.2015

VELJAVNOST: od 9.5.2015 / UPORABA: od 9.5.2015

RS 32-1364/2015

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.5.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.3.2023: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 32/15

Časovnica

Na današnji dan, 22.3.2023 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.5.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1364. Uredba o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

 
Na podlagi 10., 12. in 23. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu

 

1. člen

 
V Uredbi o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/14 in 65/14) se peti odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»(5) Če je vlagatelj, razen v kmetijski dejavnosti, dejaven v sektorju ribištva in akvakulture, se pomoč de minimis, dodeljena za dejavnosti v sektorju kmetijske proizvodnje, v skladu s to uredbo, lahko kumulira s pomočjo de minimis, dodeljeno sektorju ribištva in akvakulture, do zgornje meje, določene v Uredbi Komisije (EU) št. 717/2014 z dne 27. julija 2014 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis v sektorju ribištva in akvakulture (UL L št. 190 z dne 28. 6. 2014, str. 45; v nadaljnjem besedilu: Uredba 717/2014/EU), če je z ločitvijo dejavnosti ali stroškov zagotovljeno, da primarna proizvodnja kmetijskih proizvodov ne prejema pomoči de minimis, dodeljene v skladu z Uredbo 717/2014/EU.«.
 

2. člen

 
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »I., II. ali III.« nadomesti z besedilom »I. ali II.«.
 

3. člen

 
V drugem odstavku 11. člena se v prvi in drugi alineji število »5.000« nadomesti s številom »3.000«, v tretji alineji se število »3.700« nadomesti s številom »2.200«, četrta alineja se črta.
 
V tretjem odstavku se število »1,7« nadomesti s številom »0,40«.
 
V četrtem odstavku se število »1.220« nadomesti s številom »1.460«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window