Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za romsko stanovanjsko naselje v enoti urejanja BO-2 v Vanča vasi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2280/2013, stran 6731 DATUM OBJAVE: 8.7.2013

VELJAVNOST: od 16.7.2013 / UPORABA: od 16.7.2013

RS 58-2280/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.7.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.7.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 58/13

Časovnica

Na današnji dan, 10.7.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.7.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2280. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za romsko stanovanjsko naselje v enoti urejanja BO-2 v Vanča vasi

 
 
Na podlagi 61. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 38/07) je Občinski svet Občine Tišina na 25. seji dne 26. 6. 2013 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za romsko stanovanjsko naselje v enoti urejanja BO-2 v Vanča vasi

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za podrobni prostorski načrt)

 
(1)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za romsko stanovanjsko naselje v enoti urejanja BO-2 v Vanča vasi (v nadaljnjem besedilu: OPPN), ki ga je izdelal ZEU d.o.o. iz Murske Sobote, junija 2013, pod številko OPPN-5/11.
 
(2)
Podlaga za izdelavo OPPN je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 5/10).
 

2. člen

(vsebina OPPN)

 
OPPN vsebuje tekstualni in grafični del:
 
Tekstualni del vsebuje:
 
-
območje podrobnega prostorskega načrta,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
pogoje in merila za parcelacijo,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
ohranjanje kulturne dediščine, ohranjevanje narave ter varstvo naravnih dobrin,
 
-
varnost pred naravnimi in drugimi nesrečami,
 
-
dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev.
 
Grafični del vsebuje:
 
– Izrez iz grafičnega dela
občinskega prostorskega
načrta           m 1:1 000
– Obstoječe parcelno stanje m 1:1 000
– Faznost ureditve     m 1:1 000
– Ureditvena situacija   m 1:500
– Prikaz poteka omrežij in
priključevanje na GJI    m 1:1 000
– Načrt parcelacije z
zakoličbo          m 1:50.
 

II. OBMOČJE PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

 

3. člen

(območje podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
Ureditveno območje zajema enoto urejanja BO-2 s podrobnejšo namensko rabo SS – stanovanjske površine, namenjene bivanju s spremljajočimi dejavnostmi.
 
(2)
Območje podrobnega prostorskega načrta obsega površino v izmeri cca 1,78 ha in zajema parcele št. 1, 2, 3, 4, 5, 15, 16, 17 in 19, vse v k.o. Vanča vas. Predmetno območje je nezazidano, v naravi so kmetijske površine.
 
(3)
Območje na severni strani meji na sosednjo katastrsko občino Borejci. Na vzhodu se območje stika z obstoječim romskim naseljem, na jugu pa ga omejuje občinska in poljska cesta ter obstoječe pokopališče.
 
(4)
Območje urejanja se bo urejalo v dveh fazah. Prva faza predstavlja ureditev na parcelah št. 15, 16, 17 in 19. Druga faza, ki se bo podrobno urejala z drugim OPPN, pa predstavlja ureditev na parcelah št. 1, 2, 3, 4 in 5.
 
(5)
Prometni dostop do območja je urejen preko lokalne ceste Černelavci–Kupšinci–Borejci–Vanča vas.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window