Navigacija

Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 112-5087/2009, stran 15266 DATUM OBJAVE: 30.12.2009

VELJAVNOST: od 31.12.2009 / UPORABA: od 31.12.2009

RS 112-5087/2009

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 13.4.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 98/12, 20/13, 44/22

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.4.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5087. Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

 
 
Na podlagi 145. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A in 70/08) ter 4. in 5. člena v zvezi z 52. členom Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

A K T
o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega okoljskega javnega sklada

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(ustanovitev)

 
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, ustanovljen po Zakonu o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) in Zakonu o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00; v nadaljnjem besedilu: ZJS) z Ustanovitvenim aktom Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Uradni list RS, št. 96/00), preoblikovan v Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad, v skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) in ZJS, z dnem uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 70/08) nadaljuje svoje delo kot Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem besedilu: sklad), ustanovljen za nedoločen čas kot javni sklad po določbah Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08).
 

2. člen

(ustanovitelj)

 
(1)
Ustanovitelj sklada je Republika Slovenija.
 
(2)
Pravice in dolžnosti ustanovitelja sklada izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada), pri čemer so pristojnosti ustanovitelja določene s predpisi o varstvu okolja ter predpisi o javnih skladih.
 
(3)
Sklad sodi v delovno področje ministrstva, pristojnega za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
 

3. člen

(organizacijska oblika in pravna sposobnost)

 
(1)
Sklad je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi z zakonom in s tem aktom.
 
(2)
Sklad je subjekt vpisa v sodnem registru Okrožnega sodišča v Ljubljani z matično številko 5854067.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window