Navigacija

Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 60-2515/2012, stran 6162 DATUM OBJAVE: 6.8.2012

VELJAVNOST: od 21.8.2012 / UPORABA: od 21.8.2012

RS 60-2515/2012

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 21.11.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 25.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 60/12

Časovnica

Na današnji dan, 25.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 21.11.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2515. Pravilnik o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 64. člena in drugega odstavka 170. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
 

P R A V I L N I K
o embalaži in tržno informacijskem sistemu za oljčno olje

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa podrobnejše pogoje za način proizvodnje oljčnega olja, reprezentativni trg, zavezance za posredovanje podatkov, vrsto, obseg in pogostnost zbiranja podatkov za oljčno olje.
 
(2)
Ta pravilnik ureja tudi izvajanje:
 
Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 29/2012 z dne 13. januarja 2012 o tržnih standardih za oljčno olje (UL L št. 12 z dne 14. 1. 2012, str. 14), zadnjič popravljene s Popravkom Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 29/2012 z dne 13. januarja 2012 o tržnih standardih za oljčno olje (UL L št. 12 z dne 14. 1. 2012, str. 14), in
 
Uredbe Komisije (ES) št. 826/2008 z dne 20. avgusta 2008 o skupnih pravilih za dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje za nekatere kmetijske proizvode (UL L št. 223 z dne 21. 8. 2008, str. 3), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 557/2010 z dne 24. junija 2010 o spremembi uredb (ES) št. 1518/2003, (ES) št. 596/2004, (ES) št. 633/2004, (ES) št. 1345/2005, (ES) št. 2014/2005, (ES) št. 239/2007, (ES) št. 1299/2007, (ES) št. 543/2008, (ES) št. 589/2008, (ES) št. 617/2008 in (ES) št. 826/2008 glede obveznosti sporočanja v okviru skupne organizacije kmetijskih trgov (UL L št. 159 z dne 25. 6. 2010, str. 13), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 826/2008/ES).
 

2. člen

(postopek informiranja in klavzula)

 
(1)
Ta pravilnik se izda ob upoštevanju postopka informiranja v skladu z Direktivo 98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in tehničnih predpisov (UL L št. 204 z dne 21. 7. 1998, str. 37), zadnjič spremenjeno z Direktivo Sveta 2006/96/ES z dne 20. novembra 2006 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju prostega pretoka blaga zaradi pristopa Bolgarije in Romunije (UL L št. 363 z dne 20. 12. 2006, str. 81).
 
(2)
Določbe tega pravilnika se ne uporabljajo za proizvode, ki se proizvajajo oziroma dajejo v promet v drugih državah članicah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Turčije, če so proizvedeni v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo.
 

3. člen

(embalaža)

 
(1)
Oljčno olje, namenjeno porabi v restavracijah, bolnišnicah, vrtcih, šolah, menzah in drugih podobnih obratih javne prehrane, se lahko pakira v embalažo s prostornino do 25 litrov.
 
(2)
V restavracijah, gostinskih obratih in drugih podobnih obratih je dovoljeno strankam ponuditi izključno predpakirano oljčno olje. Embalaža mora biti opremljena s primernim sistemom za zapiranje, da po odprtju oljčnega olja ni več mogoče dolivati.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window