Navigacija

Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-1996/2014, stran 5411 DATUM OBJAVE: 27.6.2014

VELJAVNOST: od 12.7.2014 / UPORABA: od 12.7.2014

RS 48-1996/2014

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 18.2.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/14, 49/16, 8/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 18.2.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1996. Pravilnik o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 9. člena, šestega odstavka 10. člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena in tretje alineje 73. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 62/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/10 in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo in okolje
 

P R A V I L N I K
o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa posebno nadzorovano območje za zlato trsno rumenico, ki jo povzroča fitoplazma Grapevine flavescence dorée (v nadaljnjem besedilu: FD), ugotavljanje zdravstvenega stanja gostiteljskih rastlin na tem območju, dolžnosti imetnikov gostiteljskih rastlin, fitosanitarne ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje FD in prijavo lokacije enote pridelave gostiteljskih rastlin za saditev.
 
(2)
FD je karantenski škodljivi organizem za rastline Vitis L., razen plodov in semena (v nadaljnjem besedilu: trta), in je kot Grapevine flavescence dorée MLO navedena na seznamu pod (d) 6. točke II. oddelka dela A priloge II Direktive Sveta 2000/29/ES z dne 8. maja 2000 o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 169 z dne 10. 7. 2000, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno direktivo Komisije 2014/19/EU z dne 6. februarja 2014 o spremembi Priloge I k Direktivi Sveta 2000/29/ES o varstvenih ukrepih proti vnosu organizmov, škodljivih za rastline ali rastlinske proizvode, v Skupnost in proti njihovemu širjenju v Skupnosti (UL L št. 38 z dne 7. 2. 2014, str. 30), ter ne sme biti navzoča na trti.
 

2. člen

(izrazi)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
enota pridelave je del mesta pridelave, na katerem se lahko vzpostavita in vzdržujeta trsnica in matični nasad, kjer je treba na predpisan način zagotavljati odsotnost okužbe s FD;
 
2.
GERK je grafična enota rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;
 
3.
gostiteljske rastline zlate trsne rumenice so trta in navadni srobot (Clematis vitalba L.), (v nadaljnjem besedilu: navadni srobot);
 
4.
opuščen vinograd je vinograd, ki ni redno obdelan in vzdrževan oziroma zemljišče ni obdelano tako, da je omogočena optimalna in gospodarna pridelava, trta vsaj v zadnjem letu ni bila obrezana v času zimske rezi, tako da se poganjki prepletajo v vrsti in med vrstami, zemljišče se zarašča, vidna pa so lahko tudi znamenja običajnih bolezni in škodljivcev, kot sta peronospora vinske trte in oidij;
 
5.
posebno nadzorovano območje je ozemlje Republike Slovenije, kjer se na predpisan način zagotavlja zdravstveno varstvo gostiteljskih rastlin in na katerem se določijo razmejena območja;
 
6.
prenašalec zlate trsne rumenice je ameriški škržatek (Scaphoideus titanus Ball), (v nadaljnjem besedilu: ameriški škržatek);
 
7.
rastna doba je obdobje aktivne rasti gostiteljskih rastlin na posameznem območju;
 
8.
razmejeno območje je del posebnega nadzorovanega območja in vključuje eno ali več žarišč okužbe in pripadajoči varovalni pas;
 
9.
tretiranje z vročo vodo je potapljanje olesenelega rastlinskega materiala v vodno kopel s temperaturo 50 °C za 45 minut ali druge kombinacije temperature in časa, ki dosežejo učinkovito delovanje proti okužbi s FD v skladu z metodo, ki je dostopna na Upravi in na spletni strani Uprave;
 
10.
trsne rumenice so bolezni trte, ki jih povzročajo fitoplazme (to so rastlinske patogene bakterije brez celične stene iz razreda Mollicutes) različnih vrst kot so: FD iz skupine 'Elm yellows', Grapevine Bois noir iz skupine 'Stolbur’ (BN) in skupina ‘Aster yellows’ (AY), ki na rastlinah povzročajo podobna vidna znamenja in jih je mogoče med seboj ločiti samo z laboratorijskimi analizami;
 
11.
varovalni pas je neokuženo območje, na katerem FD ni navzoč in se v njem izvajajo ukrepi preprečevanja širjenja FD; obdaja žarišče okužbe ali enoto pridelave;
 
12.
žarišče okužbe je okuženo območje, ki obsega površino okrog ene ali več okuženih trt, vključno z okuženimi trtami, v katerih je bila z diagnostično preiskavo ugotovljena FD; določeno je s pravokotnimi koordinatami v metrih, v njem pa se izvajajo fitosanitarni ukrepi izkoreninjenja FD.
 

3. člen

(sum na okužbo)

 
(1)
Bolezenska znamenja trsnih rumenic na trti (v nadaljnjem besedilu: bolezenska znamenja) so zlasti:
 
-
splošna bledikavost ali obarvanje listov, ki zajema vse liste na trti ali poganjku;
 
-
splošno ali sektorsko rumenenje listja pri belih oziroma rdečenje pri rdečih sortah; obolelo tkivo lahko pozneje na posameznih delih odmre;
 
-
vihanje listnih robov navzdol;
 
-
listi so togi in krhki in se pri mečkanju zdrobijo;
 
-
v času odpadanja listja se listna ploskev navadno loči od peclja tako, da pecelj še dolgo ostane na rozgi;
 
-
delna nekroza listnih žil;
 
-
mlahavi ali povešeni poganjki zaradi pomanjkljivega olesenevanja tkiva;
 
-
pojav drobnih temno rjavih ali črnih bradavičk na spodnjih medčlenkih zelenih poganjkov pri nekaterih sortah;
 
-
neenakomerno in pomanjkljivo olesenevanje rozg, zato te pozimi pogosto odmrejo in počrnijo;
 
-
razvoj nekroz na notranji strani luba poganjkov;
 
-
poznejše in neenakomerno odganjanje spomladi;
 
-
slaba oploditev, osipanje in včasih tudi odmiranje kabrnkov;
 
-
venenje jagod in pozneje sušenje celih grozdov ali njihovih delov od sredine poletja naprej;
 
-
bolezenska znamenja, ki se na trti pojavijo od julija dalje in se proti jeseni stopnjujejo, zajamejo celo trto ali njene dele.
 
(2)
Na okužbo s FD na trti se sumi, če je vidno katero koli od bolezenskih znamenj iz prejšnjega odstavka.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window