Navigacija

Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 59-2783/2011, stran 8564 DATUM OBJAVE: 25.7.2011

RS 59-2783/2011

 
 

2783. Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011

 
Na podlagi 3. člena Zakona o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij (Ura­dni list RS, št. 127/06) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

 
(1)
S to uredbo se določajo omejevalni ukrepi skladno s Sklepom Sveta 2011/273/SZVP z dne 9. maja 2011 o ome­jevalnih ukrepih proti Siriji (UL L št. 121 z dne 10. 5. 2011, str. 11, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Sklep 2011/273/SZVP).
 
(2)
S to uredbo se določajo tudi pristojni organi in sankcije za kršitve te uredbe in Uredbe Sveta (EU) št. 442/2011 z dne 9. maja 2011 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Siriji (UL L št. 121 z dne 10. 5. 2011, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 442/2011/EU).
 

II. OMEJEVALNI UKREPI

 

2. člen

 
(1)
Državljanom Republike Slovenije ali z ozemlja Re­publike Slovenije ali z uporabo plovil, ki plovejo pod zastavo Republike Slovenije, ali zrakoplovov, registriranih v Republiki Sloveniji, je prepovedano v Sirijo neposredno ali posredno prodajati, dobavljati, prenašati ali izvažati oborožitev in drugo vojaško opremo vseh vrst, vključno z orožjem in strelivom, vo­jaškimi vozili in opremo, paravojaško opremo ter rezervnimi in sestavnimi deli za navedeno, ne glede na to, če je tako blago po poreklu iz Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).
 
(2)
Paravojaška oprema iz prejšnjega odstavka vključuje zlasti:
 
a) akustične naprave, ki jih proizvajalec ali dobavitelj predstavlja kot primerne za obvladovanje nemirov, in njihove posebej izdelane sestavne dele;
 
b) ščite za uporabo v nemirih in policijske neprebojne ščite ter njihove posebej izdelane sestavne dele;
 
c) lisice, izdelane za omejevanje gibanja ljudi, katerih največja skupna velikost, vključno z verigo, je pri merjenju od zunanjega roba enega okova do zunanjega roba drugega v zaklenjenem stanju od 240 mm do 280 mm;
 
d) pasove za uporabo elektrošoka, izdelane za omejeva­nje gibanja ljudi z elektrošokom z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
 
e) vodne topove in njihove posebej izdelane sestavne dele;
 
f) vozila za obvladovanje nemirov, posebej izdelana ali prirejena tako, da jih je mogoče naelektriti zaradi odganjanja protestnikov, in njihove v ta namen posebej izdelane ali prire­jene sestavne dele;
 
g) pištole z električnim nabojem z največjo napetostjo prostega teka 10 000 voltov;
 
h) sestavne dele, posebej izdelane ali prirejene za preno­sne pripomočke, izdelane ali prirejene za obvladovanje nemirov ali samozaščito z uporabo elektrošoka (vključno s palicami in ščiti za povzročanje elektrošoka, pištolami za omamljanje in takimi z električnimi naboji);
 
i) gumijevke, palice za obvladovanje nemirov in podobne pripomočke za kazenski pregon;
 
j) oklepne jopiče, vključno z neprebojnimi oblačili, nepre­bojno podlogo in zaščitnimi čeladami;
 
k) biče;
 
l) dele in dodatke, izdelane ali prirejene za uporabljanje v opremi, našteti v točkah od i do k, ali z njo.
 

3. člen

 
(1)
Vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj se prepreči osebam, navedenim v prilogi k Sklepu 2011/273/SZVP.
 
(2)
Prejšnji odstavek se ne uporablja, kadar Republiko Slovenijo zavezujejo mednarodnopravne obveznosti, in sicer:
 
a)
kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne medvladne organizacije,
 
b)
kadar je Republika Slovenija gostiteljica mednarodne konference, ki jo skličejo ZN ali katere pokrovitelj so ZN,
 
c)
na podlagi večstranskega sporazuma, ki določa privi­legije in imunitete, ali
 
d)
kadar je Republika Slovenija gostiteljica Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi.
 
(3)
O vsakem od primerov iz prejšnjega odstavka je treba ustrezno obvestiti Svet Evropske unije.
 
(4)
Izjeme od ukrepov iz prvega odstavka tega člena se lahko dovolijo, kadar je potovanje utemeljeno z:
 
a)
nujnimi človekoljubnimi potrebami ali
 
b)
udeležbo na medvladnih srečanjih, vključno s tistimi, ki jih prireja EU ali država članica EU, ki predseduje OVSE, in na katerih poteka politični dialog, s katerim se neposredno razvija­jo demokracija, človekove pravice in pravna država v Siriji.
 
(5)
Če Republika Slovenija želi odobriti izjemo na podlagi prejšnjega odstavka, mora o tem predhodno pisno obvestiti Svet Evropske unije. Šteje se, da je bila predlagana izjema dovoljena, če proti njej noben član Sveta EU ne pošlje pisnega ugovora v dveh delovnih dneh po prejemu obvestila.
 
(6)
O odobritvi izjem po tem členu odloča ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki v skladu s tretjim in petim odstavkom tega člena obvešča Svet EU. Z odobritvijo izjem ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, seznani tudi policijo. Obvestilo iz prejšnjega stavka mora vsebovati seznam oseb, ki jim je bil dovoljen vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj.
 
(7)
Kadar se na podlagi tega člena osebam dovoli vstop na ozemlje Republike Slovenije ali tranzit čezenj, se tako do­voljenje omeji na namen, za katerega je bilo dano, in na osebe, na katere se nanaša.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

  • Vpogled v 7 dokumentov
  • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
  • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window