Navigacija

Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 158-2768/2020, stran 6762 DATUM OBJAVE: 2.11.2020

VELJAVNOST: od 1.1.2021 / UPORABA: od 1.1.2021

RS 158-2768/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.1.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 22.1.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 158/20

Časovnica

Na današnji dan, 22.1.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2768. Pravilnik o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 105.b člena, šestega odstavka 132. člena, tretjega odstavka 141.a člena in osmega odstavka 149. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 – ZArbit, 45/08, 111/08 – odl. US, 57/09 – odl. US, 12/10 – odl. US, 50/10 – odl. US, 107/10 – odl. US, 75/12 – odl. US, 40/13 – odl. US, 92/13 – odl. US, 10/14 – odl. US, 48/15 – odl. US, 6/17 – odl. US in 10/17) ter petega odstavka 76. člena in petega odstavka 117. člena Zakona o kazenskem postopku (Uradni list RS, št. 23/12 – uradno prečiščeno besedilo, 47/13, 87/14, 8/16 – odl. US, 64/16 – odl. US in 65/16 – odl. US, 66/17 – ORZKP 153,154 in 22/19) ministrica za pravosodje izdaja
 

P R A V I L N I K
o elektronskem poslovanju v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik ureja vlaganje elektronskih vlog, elektronsko vročanje in opravljanje drugih elektronskih opravil v pravdnem postopku in drugih civilnih sodnih postopkih (v nadaljnjem besedilu: civilni sodni postopki) ter v kazenskem postopku.
 
(2)
Ta pravilnik glede vlaganja elektronskih vlog v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku predpisuje:
 
1.
organizacijo in delovanje informacijskega sistema sodstva (v nadaljnjem besedilu: informacijski sistem e-sodstvo),
 
2.
pogoje in način vložitve vlog v elektronski obliki oziroma po elektronski poti,
 
3.
obliko zapisa vloge v elektronski obliki.
 
(3)
Ta pravilnik glede elektronskega vročanja v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku:
 
1.
predpisuje, kaj je varna elektronska pot,
 
2.
določa tehnične pogoje za pridobitev dovoljenja za varno elektronsko vročanje in
 
3.
določa višino nadomestila za posredovanje pri vročanju pisanj v varni elektronski predal.
 
(4)
Določbe tega pravilnika se uporabljajo za elektronsko poslovanje v vseh civilnih sodnih postopkih, razen če določbe drugih predpisov, ki urejajo posebno vrsto ali skupino civilnega sodnega postopka, določajo drugače.
 

2. člen

(informacijski sistem e-sodstvo, portal e-sodstvo in odložišče e-sodstvo)

 
(1)
Informacijski sistem e-sodstvo je programska oprema, ki jo upravlja Center za informatiko na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Center za informatiko) in ki vključuje naslednje module:
 
1.
modul z varnostno shemo,
 
2.
module za podporo izvajanja elektronskih opravil v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku (v nadaljnjem besedilu: modul e-opravila),
 
3.
module za podporo vodenja elektronskega vpisnika (v nadaljnjem besedilu: modul e-vpisnik) in elektronskega spisa (v nadaljnjem besedilu: modul e-spis) v civilnih sodnih postopkih in v kazenskem postopku,
 
4.
modul za podporo poslovanja sodišč pri vročanju (v nadaljnjem besedilu: modul e-poštna knjiga).
 
(2)
Portal e-sodstvo je javno spletišče, ki je sestavni del informacijskega sistema e-sodstvo.
 
(3)
Odložišče e-sodstvo so spletne storitve informacijskega sistema e-sodstvo, ki omogočajo vlaganje vlog v civilnih sodnih postopkih in kazenskem postopku.
 

3. člen

(pojmi, uporabljeni v enakem pomenu kot v drugih predpisih in drugi pojmi)

 
(1)
Pojmi, uporabljeni v tem pravilniku imajo pomen, opredeljen v določbah Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 98/04 - uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZEPT in 46/14):
 
1.
»varen elektronski podpis« v 4. točki 2. člena,
 
2.
»časovni žig« v 5. točki 2. člena,
 
3.
»kvalificirano potrdilo« v 19. točki 2. člena.
 
(2)
Za časovni žig iz prejšnjega odstavka se šteje tudi elektronski časovni žig, ki se uporablja po določbah zakona, ki ureja pravdni postopek in zakona, ki ureja kazenski postopek.
 
(3)
»Elektronski žig« ustreza pogojem varnega elektronskega podpisa iz 1. točke prvega odstavka tega člena in ga generira strežnik oziroma informacijski sistem.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window