Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-D)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 67-2878/2008, stran 9061 DATUM OBJAVE: 4.7.2008

VELJAVNOST: od 5.7.2008 / UPORABA: od 5.7.2008

RS 67-2878/2008

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 5.7.2008 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 67/08

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2020 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.7.2008
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2878. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-D)

 
 
Na podlagi 15. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07 – ZŠtip in 15/08 – odločba US) in tretjega odstavka 108. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor na seji dne 24. junija 2008 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-D)

 

1. člen

 
V Odloku o ustanovitvi Univerze na Primorskem (Uradni list RS, št. 13/03, 79/04, 36/06 in 137/06) se v 3. členu besedilo:
 
»Univerza na Primorskem
 
Turistica – Visoka šola za turizem Portorož
 
Skrajšano ime: UP Turistica
 
Ime v italijanskem jeziku: Instituto universitario di studi turistici di Portorose
 
Sedež: Portorož, Obala 11a«
 
spremeni tako, da se glasi:
 
»Univerza na Primorskem
 
Fakulteta za turistične študije Portorož – Turistica
 
Skrajšano ime: UP FTŠ Turistica
 
Ime v italijanskem jeziku: Facolta di Studi per il Turismo Portorose – Turistica
 
Sedež: Portorož, Obala 11a.«.
 
Pri Fakulteti za humanistične študije Koper se besedilo »Sedež: Koper, Glagoljaška 8« spremeni tako, da se glasi: »Sedež: Koper, Titov trg 5.«.
 
Pri Primorskem inštitutu za naravoslovne in tehnične vede Koper se besedilo »Sedež: Koper, C. Marežganskega upora 2« spremeni tako, da se glasi: »Sedež: Koper, Muzejski trg 2.«.
 

2. člen

 
V 6. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
 
»Univerza razvija znanosti, stroke in umetnosti tako, da prek svojih članic opravlja, v skladu s predpisom o standardni klasifikaciji dejavnosti, naslednje dejavnosti:
 
-
izobraževalno dejavnost:
 
-
P 85.422 visokošolsko izobraževanje,
 
-
P 85.5 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
 
-
znanstveno-raziskovalno dejavnost:
 
-
M 72 znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
 
-
umetniško dejavnost:
 
-
R 90.01 umetniško uprizarjanje,
 
-
R 90.02 spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
 
-
R 90.03 umetniško ustvarjanje,
 
-
druge dejavnosti:
 
-
I 55.900 dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
 
-
L 68.2 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
 
-
R 91.011 dejavnost knjižnic ter
 
-
druge s tem povezane dejavnosti, ki jih univerza s soglasjem ustanovitelja določi v statutu.«.
 

3. člen

 
V 12. členu se doda tretji odstavek, ki se glasi:
 
»Člani upravnega odbora so upravičeni do povračila stroškov.«.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window