Navigacija

Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 7-236/2010, stran 830 DATUM OBJAVE: 29.1.2010

VELJAVNOST: od 13.2.2010 / UPORABA: od 13.2.2010

RS 7-236/2010

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 13.2.2010 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.1.2020: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 7/10

Časovnica

Na današnji dan, 19.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 13.2.2010
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

236. Uredba o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami

 
Na podlagi 60.a člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1 in 57/08) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o vsebini in načinu priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina predpisa)

 
Ta uredba v skladu z Direktivo 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (UL L št. 288 z dne 6. 11. 2007, str. 27) določa vsebino in način priprave podrobnejšega načrta zmanjševanja ogroženosti pred poplavami (v nadaljnjem besedilu: načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti), ki vključuje tudi časovnice za pripravo načrta in njegovih posameznih vsebin.
 

2. člen

(cilji načrta)

 
(1)
Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti pripravi ministrstvo, pristojno za vode (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), s ciljem zmanjševanja škodljivih posledic poplav za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti na območjih pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije.
 
(2)
Ob smiselni uporabi določb te uredbe se v skladu s predpisi o vodah pripravljajo načrti zmanjševanja poplavne ogroženosti tudi za druga območja poplavne ogroženosti.
 

3. člen

(pojmi)

 
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi imajo naslednji pomen:
 
»poplava« pomeni začasno prekritje zemljišča z vodo, ki običajno ni prekrito z vodo. To vključuje poplave, ki jih povzročijo reke, gorski hudourniki, občasni sredozemski vodotoki, ter poplave, ki jih povzroči morje v obalnih območjih, lahko pa izključuje poplave iz kanalizacijskih sistemov;
 
»poplavna ogroženost« pomeni kombinacijo verjetnosti nastopa poplavnega dogodka in morebitnih s poplavo povezanih škodljivih posledic za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti;
 
»območja pomembnega vpliva poplav in z njimi povezane erozije« (v nadaljnjem besedilu: območja pomembnega vpliva poplav) so poplavna območja, določena v skladu s predpisom, ki določa pogoje in omejitve za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na poplavnih območjih. Ta določa kriterije za opredelitev poplavnih območij, na katerih obstaja možnost nastanka pomembnih škodljivih posledic za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti;
 
»potencialno pomembni viri onesnaženja« so predvsem viri onesnaženja iz naslova dejavnosti in naprav, določenih s predpisi o varstvu okolja, Uredbo o vrstah dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07 in 122/07);
 
»zmanjševanje poplavne ogroženosti« pomeni obvladovanje poplavne ogroženosti s poudarkom na zmanjšanju morebitnih škodljivih posledic poplav za zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske dejavnosti ter, če je to primerno, s poudarkom na negradbenih ukrepih in/ali na ukrepih za zmanjšanje verjetnosti nastopa poplavljanja, ki lahko vključujejo tudi sonaravne ukrepe, kjer je to primerno;
 
»okoljski cilji upravljanja voda« so cilji določeni s predpisi o vodah in predpisi o varstvu okolja in se nanašajo na vode;
 
»kulturna dediščina« je nepremična dediščina, določena s predpisi o varstvu kulturne dediščine.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window