Navigacija

Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 87-3506/2014, stran 9874 DATUM OBJAVE: 5.12.2014

VELJAVNOST: od 6.12.2014 / UPORABA: od 6.12.2014

RS 87-3506/2014

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 5.12.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 87/14, 15/16, 78/18

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 5.12.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3506. Pravilnik o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14) ter na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG in 90/12 – ZdZPVHVVR) in četrtega odstavka 11. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
Ta pravilnik določa način vodenja Evidence imetnikov rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca imetnikov) in Evidence rejnih živali (v nadaljnjem besedilu: evidenca živali), vsebino obrazcev ter način posredovanja podatkov in sprememb.
 
(2)
S tem pravilnikom se določa tudi način sporočanja in vodenja podatkov v evidenci živali o oddaji živali in živalskih proizvodov v promet za izvajanje drugega odstavka 6. člena Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 579/2014 z dne 28. maja 2014 o odobritvi odstopanja od nekaterih določb Priloge II k Uredbi (ES) št. 852/2004 v zvezi s prevozom tekočih olj in maščob po morju (UL L št. 160 z dne 29. 5. 2014, str. 14).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, pomenijo:
 
-
imetnik rejnih živali je pravna ali fizična oseba, ki je odgovorna za živali in je lahko lastnik živali oziroma se po pooblastilu lastnika živali ukvarja z rejo, varstvom, ali drugo vrsto rabe živali;
 
-
koeficient GVŽ je enota za primerjavo med vrstami in kategorijami rejnih živali;
 
-
lastna domača poraba je poraba članov kmetije.
 

3. člen

(skupine in kategorije rejnih živali)

 
(1)
Ta pravilnik se uporablja za naslednje skupine rejnih živali:
 
1.
govedo, kopitarji;
 
2.
drobnica, prašiči, divjad iz obore za rejo, alpake, lame, polži;
 
3.
perutnina, kunci;
 
4.
akvakultura, čebele.
 
(2)
Kategorije rejnih živali po tem pravilniku so pri posamezni vrsti rejnih živali navedene v prilogi 1 tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window