Navigacija

Odlok o načinu opravljanja ter o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica v obliki javno-zasebnega partnerstva

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-4136/2012, stran 11736 DATUM OBJAVE: 28.12.2012

VELJAVNOST: od 29.12.2012 / UPORABA: od 29.12.2012

RS 106-4136/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 29.12.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 12.12.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 106/12

Časovnica

Na današnji dan, 12.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 29.12.2012
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4136. Odlok o načinu opravljanja ter o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica v obliki javno-zasebnega partnerstva

 
 
Na podlagi 3., 32., 34. in 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO in 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN), 36. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08, 76/08, 100/08, 79/09, 14/10, 51/10, 84/10), 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – UPB8, 43/11), 3. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 53/08) ter 17. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS, št. 112/07) je Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 21. redni seji dne 18. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o načinu opravljanja ter o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe dobave, postavitve, vzdrževanja in izvajanja javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica v obliki javno-zasebnega partnerstva

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Predmet koncesijskega akta

 
(1)
S tem odlokom se določa način izvajanja in javno-zasebnega partnerstva lokalne gospodarske javne službe v obliki storitve javne razsvetljave v Občini Miren - Kostanjevica (v nadaljevanju: javna služba), z namenom zagotovitve zmanjšanja specifične porabe električne energije ter zmanjšanje specifičnega stroška javne razsvetljave. Izvajanje storitve javne razsvetljave vključuje upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave v obsegu, ki je določen s tem odlokom.
 
(2)
Odlok iz prvega odstavka tega člena je tudi koncesijski akt, s katerim se določijo predmet in pogoji za podelitev koncesije za izvajanje dejavnosti iz prvega odstavka ter ureja druga vprašanja v zvezi z izvajanjem podeljene koncesije.
 
(3)
Odlok iz prvega odstavka tega člena se sprejema na podlagi vloge, podane skladno s 34. členom Zakona o gospodarskih javnih službah ter 34. členom Zakona o javno-zasebnem partnerstvu.
 
(4)
Javna služba se izvaja skladno s predpisi in na krajevno običajen način.
 

2. člen

Definicije

 
(1)
Poleg pomenov, določenih v zakonu, odlokih, drugih predpisih in koncesijski pogodbi imajo izrazi v tem odloku še naslednji pomen:
 
-
»gospodarska javna služba oziroma javna služba«: je izbirna lokalna gospodarska javna služba iz 1. člena tega odloka;
 
-
»koncedent«: je Občina Miren - Kostanjevica;
 
-
»koncesija«: je koncesija za izvajanje javno naročniškega javno-zasebnega partnerstva iz 1. člena tega odloka;
 
-
»koncesionar«: je fizična ali pravna oseba, ki izvaja storitev iz 1. člena tega odloka na podlagi koncesije;
 
-
»javna razsvetljava«: za javno razsvetljavo po tem odloku se štejejo vsi objekti in naprave, namenjeni javni razsvetljavi, zlasti pa luči na drogovih ob občinskih cestah, na drogovih na preostalih prometnih in drugih javnih površinah, ki niso v zasebni lasti in so namenjene razsvetljavi javnih površin v naseljih (državne ceste ipd.). Javna razsvetljava po tem odloku in s tem tudi predmet javne službe iz 1. člena je tudi cestna razsvetljava v smislu zakona o cestah;
 
-
»zagotavljanje zmanjšanja porabe električne energije« je izvedba ukrepov za prihranek električne energije, ki obsega vse načrtovalne, tehnične, gradbene, procesno-tehnične ali druge storitve koncesionarja, ki jih opravi pri dobavi in postavitvi, vzdrževanju in upravljanju javne razsvetljave na območju Občine Miren - Kostanjevica v skladu s standardi in predpisi iz druge alineje prvega odstavka 20. člena tega odloka;
 
-
»razpis URE«: je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave oziroma drugi javni razpisi za pridobivanje javnih sredstev iz naslova učinkovite rabe energije.
 

3. člen

Javni interes

 
Na območju Občine Miren - Kostanjevica obstaja javni interes, da se izvede posodobitev javne razsvetljave in uredi upravljanje in vzdrževanje javne razsvetljave in s tem omogoči prilagoditev obstoječega omrežja novim in strožjim predpisom s področja varstva okolja in uvedbo novih tehnologij, ki bodo omogočale takojšnje zmanjšanje tekočih in vzdrževalnih stroškov.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window