Navigacija

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 99-3819/2012, stran 10279 DATUM OBJAVE: 18.12.2012

VELJAVNOST: od 2.1.2013 / UPORABA: od 2.1.2013

RS 99-3819/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 2.1.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 99/12

Časovnica

Na današnji dan, 18.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 2.1.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3819. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje

 
 
Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99, 117/00, 108/01, 70/06 in 43/08) je Mestni svet Mestne občine Celje na 17. seji dne 11. 12. 2012 sprejel
 

O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje

 

1. člen

 
V besedilu 1. člena Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 6/97, 30/04, 82/04, 101/07 in 54/10) se doda nov, drugi odstavek, ki se glasi:
 
»(2) Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Mestni svet Mestne občine Celje (v nadaljevanju: mestni svet), razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.«.
 

2. člen

 
Besedilo prvega odstavka 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Dejavnosti zavodov po standardni klasifikaciji dejavnosti so:
 
85.
200 Osnovnošolsko izobraževanje,
 
85.
590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (vse, razen srednješolskega poklicnega in stroškovnega izobraževanja, (vključuje tudi izobraževanje poklicnih voznikov) ter izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja za odrasle na področju športa in rekreacije,
 
56.
210 Priložnostna priprava in dostava jedi,
 
90.
040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve,
 
93.
110 Obratovanje športnih objektov,
 
93.
190 Druge športne aktivnosti,
 
55.
900 Dejavnosti dijaških domov in študentskih domov ter druge nastanitve,
 
86.
909 Druge dejavnosti za zdravje.«.
 

3. člen

 
Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
 
(2)
Svet zavoda sestavlja enajst članov, ki jih sestavljajo:
 
-
trije predstavniki ustanovitelja,
 
-
pet predstavnikov delavcev zavoda,
 
-
trije predstavniki staršev.
 
(3)
Predstavnike delavcev zavoda se voli izmed vseh delavcev zavoda.
 
(4)
Predstavnike ustanovitelja imenuje mestni svet. Vsaj en predstavnik ustanovitelja je svetnik mestnega sveta. Predstavniki ustanovitelja so praviloma vezani na šolski okoliš.
 
(5)
Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določata zakon in ta odlok.
 
(6)
Predstavnike staršev volijo starši javno na svetu staršev.
 
(7)
Konstitutivno sejo skliče ravnatelj zavoda najpozneje v roku 30 dni po imenovanju oziroma izvolitvi njegovih članov. Na konstitutivni seji člani sveta zavoda izmed sebe izvolijo predsednik in namestnika.
 
(8)
Predsednik sveta zavoda mora sklicati sejo sveta zavoda, če to zahtevata najmanj dva člana sveta zavoda, ravnatelj zavoda ali župan Mestne občine Celje. Če predsednik sveta zavoda ne skliče seje v roku 15 dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skliče tisti, ki je zahteval sklic.
 
(9)
Svet zavoda sklepa veljavno, če je na seji navzoča večina članov sveta zavoda. Svet zavoda sprejema odločitev z večino glasov vseh članov sveta zavoda, razen če ta odlok ali drug predpis ne določata drugače.
 
(10)
Člani sveta so imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni. Člani sveta so lahko zaporedoma imenovani oziroma izvoljeni največ dvakrat.
 
(11)
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok – učencev v zavodu.
 
(12)
Podrobnejše delovanje uredi svet zavoda s poslovnikom.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window