Navigacija

Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 29-1194/2016, stran 4042 DATUM OBJAVE: 22.4.2016

VELJAVNOST: od 7.5.2016 / UPORABA: od 7.5.2016

RS 29-1194/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 7.5.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 29/16

Časovnica

Na današnji dan, 17.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 7.5.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1194. Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije

 
 
Na podlagi petega odstavka 144. člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 17/14 in 81/15) ELES, d.o.o., kot izvajalec gospodarske javne službe sistemskega operaterja prenosa električne energije, po pridobitvi soglasja Agencije za energijo, št. 112-12/2015-25/203 z dne 3. 3. 2016, ter soglasja Vlade Republike Slovenije, št. 36001-1/2016/3 z dne 31. 3. 2016 izdaja
 

S I S T E M S K A  O B R A T O V A L N A  N A V O D I L A  
za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
S Sistemskimi obratovalnimi navodili za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SONPO) se urejata obratovanje in način vodenja prenosnega sistema električne energije (v nadaljnjem besedilu: prenosni sistem).
 
SONPO ureja:
 
-
tehnične in druge pogoje za sigurno in varno obratovanje (v nadaljnjem besedilu: sigurno obratovanje) prenosnega sistema z namenom zagotovitve zanesljive in kakovostne oskrbe z električno energijo;
 
-
vrsto, strukturo, frekvenco in način izmenjave podatkov med elektrooperaterji, potrebnih za varno obratovanje in učinkovito vodenje sistemov;
 
-
tehnične zahteve ter pogoje za priključitev uporabnikov sistema in distribucijskega operaterja na prenosni sistem;
 
-
postopke pri motenem obratovanju prenosnega sistema;
 
-
način zagotavljanja sistemskih storitev;
 
-
tehnične pogoje za medsebojno priključitev in delovanje sistemov različnih sistemskih operaterjev;
 
-
postopke za obratovanje sistemov v kriznih stanjih;
 
-
monitoring kakovosti storitev oskrbe z elektriko;
 
-
stroške tehničnih ukrepov, ki so potrebni za priključitev novih proizvajalcev elektrike.
 
SONPO temelji na tehničnih zahtevah Združenja evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij ENTSO-E.
 

2. člen

 
Sestavni del SONPO so naslednje priloge:
 
Priloga 1: Zahteve za primarno regulacijo frekvence
 
Priloga 2: Zahteve za sekundarno regulacijo frekvence
 
Priloga 3: Regulacija napetosti
 
Priloga 4: Uporaba n-1 kriterija
 
Priloga 5: Baza tehničnih podatkov
 
Priloga 6: Baza obratovalnih podatkov
 
Priloga 7: Podatki, potrebni za priključitev na omrežje
 
Priloga 8: Zahteve za sekundarno opremo
 
Priloga 9: Splošni postopek priprave in izvedbe izklopa elektroenergetske naprave
 
Priloga 10: Splošni postopek po izpadu VN daljnovoda
 
Priloga 11: Enopolne sheme priključkov
 
Priloga 12: Trajanje nenapovedanih prekinitev dobave ali odjema električne energije iz prenosnega sistema
 

3. člen

 
Uporabljene kratice v SONPO pomenijo:
 
– APV
avtomatski ponovni vklop;
– ČPZ
čezmejna prenosna zmogljivost;
– DV
daljnovod;
– EEN
elektroenergetska naprava;
– EES
elektroenergetski sistem;
– ENTSO-E
Združenje evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (ang. European Network Transmission System Operators for Electricity);
– EZ
Energetski zakon;
– IEC
mednarodna komisija za elektrotehniko (ang. International Electrotechnical Commission);
– IEEE
združenje inženirjev elektrotehnike in elektronike (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers);
– KD
koordinator del – odgovorni vodja vseh programskih del;
– KSM
koordinator stikalnih manipulacij;
– NE
nuklearna elektrarna;
– NMT
napetostni merilni transformator;
– NN
nizkonapetostni nivo;
– OBS
odgovorni bilančne skupine;
– OCV
območni center vodenja EES Slovenije, ki je v sestavi sistemskega operaterja;
– PE
plinska elektrarna;
– PSS
stabilizator elektromehanskih nihanj (ang. Power System Stabilizer);
– RCV
republiški center vodenja EES Slovenije, ki je v sestavi sistemskega operaterja;
– RP
razdelilna postaja;
– RTP
razdelilna transformatorska postaja;
– SN
srednjenapetostni nivo;
– SODO
sistemski operater distribucijskega omrežja-distribucijski operater;
– SONPO
sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije;
– SOPO
sistemski operater prenosnega omrežja-sistemski operater;
– TE
termoelektrarna;
– TMT
tokovni merilni transformator;
– VN
visokonapetostni nivo.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window