Navigacija

Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1924/2017, stran 5181 DATUM OBJAVE: 7.7.2017

VELJAVNOST: od 8.7.2017 / UPORABA: od 8.7.2017

RS 35-1924/2017

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 13.5.2022 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 17.8.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/17, 24/19, 65/22

Časovnica

Na današnji dan, 17.8.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 13.5.2022
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1924. Uredba o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

 
 
Na podlagi 75. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o javnem financiranju visokošolskih zavodov in drugih zavodov

 

I. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen

(vsebina)

 
(1)
S to uredbo se podrobneje ureja določitev sredstev javnega financiranja študijske dejavnosti rednega študija za prvo in drugo stopnjo (v nadaljnjem besedilu: študijska dejavnost) ter s študijem povezane interesne dejavnosti študentov javnih visokošolskih zavodov in zasebnih visokošolskih zavodov za koncesionirane študijske programe.
 
(2)
S to uredbo se podrobneje določajo kazalniki za izračun sredstev variabilnega dela temeljnega stebra financiranja visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: v-TSF-Z), študijske skupine in faktorji za določitev sredstev v-TSF-Z v prvem in tretjem letu pogodbenega obdobja ter podrobnejši način zmanjšanja in povečanja fiksnega dela temeljnega stebra financiranja visokošolskega zavoda (v nadaljnjem besedilu: f-TSF-Z).
 
(3)
S to uredbo se podrobneje ureja tudi javno financiranje univerzitetnih knjižnic drugih članic javnih visokošolskih zavodov in Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani, nacionalno pomembnih nalog na področju visokega šolstva, razvojnih nalog visokošolskih zavodov, ki izvajajo javnoveljavne študijske programe, ter Evro-sredozemske univerze.
 

II. FINANCIRANJE ŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI

 

1. Določanje sredstev TSF-Z

 

2. člen

(rok in način določitve sredstev TSF-Z za tekoče koledarsko leto)

 
Sredstva visokošolskega zavoda za temeljni steber financiranja (v nadaljnjem besedilu: TSF-Z sredstva) se določijo s sklepom ministra, pristojnega za visoko šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minister), do 31. maja za tekoče koledarsko leto.
 

3. člen

(namen porabe sredstev TSF-Z)

 
(1)
Sredstva TSF-Z lahko javni visokošolski zavodi namenijo za:
 
-
plače in druge izdatke za zaposlene,
 
-
prispevke delodajalca za socialno varnost,
 
-
izdatke za blago in storitve ter
 
-
plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja študijske dejavnosti.
 
(2)
Sredstva TSF-Z lahko javni visokošolski zavodi namenijo tudi za nakup nematerialnega premoženja, nakup in vzdrževanje opreme, investicijsko vzdrževanje ter plačila obresti in odplačila kreditov, za katere je dala poroštvo Republika Slovenija, vendar le pod pogojem, da so predhodno zagotovljena sredstva za namene iz prejšnjega odstavka.
 
(3)
Sredstva TSF-Z zasebni visokošolski zavodi z dodeljeno koncesijo za študijske programe lahko namenijo za:
 
-
plače in druge izdatke za zaposlene,
 
-
prispevke delodajalca za socialno varnost,
 
-
izdatke za blago in storitve ter
 
-
plačila obresti in odplačila kreditov, če je bilo posojilo najeto za financiranje stroškov izvajanja koncesioniranega študijskega programa.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window