Navigacija

Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 62-2962/2017, stran 8403 DATUM OBJAVE: 3.11.2017

VELJAVNOST: od 11.11.2017 / UPORABA: od 11.11.2017

RS 62-2962/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 11.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 62/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 11.11.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2962. Pravilnik o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 55/10), Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 74/16) Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) ter Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) je Občinski svet Občine Slovenska Bistrica na 198. redni seji dne 19. 10. 2017 sprejel
 

P R A V I L N I K
o sofinanciranju izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Slovenska Bistrica

 

1. člen

 
S tem pravilnikom se določajo namen, upravičenci, pogoji in merila za sofinanciranje nepovratnih finančnih proračunskih sredstev (v nadaljevanju: finančna sredstva) za nakup in gradnjo malih komunalnih čistilnih naprav velikosti do 50 PE (v nadaljevanju: MKČN) na območju Občine Slovenska Bistrica.
 

2. člen

 
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
 
1.
Aglomeracija je območje poselitve, kjer sta poseljenost ali izvajanje gospodarske ali druge dejavnosti zgoščena tako, da je mogoče zbiranje komunalne odpadne vode v kanalizaciji in njeno odvajanje po kanalizaciji v komunalno čistilno napravo ali na končno mesto izpusta.
 
2.
Lastnik je fizična ali pravna oseba, ki je lastnik enega ali več objektov v celoti ali v solastništvu.
 
2.
Mala komunalna čistilna naprava je naprava velikosti do 50 PE skladna s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v javno kanalizacijo in vode.
 
3.
Skupna MKČN je naprava do 50 PE na katero je priklopljenih dva ali več objektov različnih lastnikov.
 
4.
Objekt je vsak grajen objekt, kjer nastaja komunalna odpadna voda.
 
5.
Sofinanciranje je dodeljevanje nepovratnih finančnih proračunskih sredstev za nakup in izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav.
 

3. člen

 
(1)
Letni kumulativni obseg sredstev za sofinanciranje izgradnje MKČN se vsakoletno določi in zagotovi v proračunu Občine Slovenska Bistrica. Sredstva se upravičencem dodeljujejo na osnovi razpisa, ki ga na podlagi sprejetega proračuna in tega pravilnika objavi občinska uprava.
 
(2)
Upravičenci do sofinanciranja gradnje MKČN po tem pravilniku so lastniki grajenih objektov na območju Občine Slovenska Bistrica, v katerih nastaja komunalna odpadna voda in katerih objekti se nahajajo praviloma izven območja aglomeracij ter so že vključeni v sistem izvajanja javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod (praznjenja greznic).
 
(3)
V primerih izgradnje skupne MKČN za več objektov so upravičenci vsi lastniki posameznih objektov, ki se priključujejo na skupno MKČN. Lastniki medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo, ki ni časovno omejena in iz katere morajo biti razvidni lastniki MKČN, oseba zadolžena za upravljanje MKČN, ključ oziroma delilnik stroškov med vsemi uporabniki (lastniki) MKČN, razmerja glede skupnih kanalizacijskih priključkov ter upravičenja iz naslova sofinanciranja.
 
(4)
MKČN je lahko grajena in njena gradnja sofinancirana tudi na območju znotraj aglomeracije, vendar mora biti v tem primeru iz soglasja izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod razvidno, da priključitev objekta na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoče.
 
(5)
Upravičenci do sofinanciranja gradnje MKČN niso:
 
1.
Lastniki objektov na območju, kjer je javna kanalizacija že zgrajena in v 100 m pasu od javne kanalizacije, kjer je mogoča priključitev.
 
2.
Lastniki objektov na območju aglomeracij in v 100 m pasu izven aglomeracije, kjer je omogočena priključitev na sistem javne kanalizacije.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window