Navigacija

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 14-372/2013, stran 1862 DATUM OBJAVE: 15.2.2013

VELJAVNOST: od 16.5.2013 / UPORABA: od 16.5.2013

RS 14-372/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.5.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 14/13

Časovnica

Na današnji dan, 10.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.5.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

372. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J)

 
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti (ZZDej-J), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 21. novembra 2012.
 
Št. 003-02-9/2012-8
 
Ljubljana, dne 13. februarja 2013
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI (ZZDej-J)

 

1. člen

 
V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 - uradno prečiščeno besedilo, 15/08 - ZPacP, 23/08, 58/08 - ZZdrS-E, 77/08 - ZDZdr in 40/12 - ZUJF) se peti od­stavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:
 
»Zdravstvena dejavnost na sekundarni in terciarni ravni obsega tudi dejavnost javnega zdravja in dejavnosti, povezane z javnim zdravjem na področju zdravja, okolja in hrane.«.
 

2. člen

 
V tretjem odstavku 3. člena se besedilo »socialnomedi­cinska, higienska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka de­javnost« nadomesti z besedilom »dejavnost javnega zdravja«.
 

3. člen

 
Nadnaslov pred 22. členom »Socialnomedicinska, higi­enska, epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost« se spremeni tako, da se glasi: »Dejavnost javnega zdravja«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window