Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 32-1465/2009, stran 4601 DATUM OBJAVE: 24.4.2009

VELJAVNOST: od 9.5.2009 / UPORABA: od 9.5.2009

RS 32-1465/2009

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 9.5.2009 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 18.1.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 32/09

Časovnica

Na današnji dan, 18.1.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 9.5.2009
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1465. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1

 
 
Na podlagi 61., 74. in 98. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1B) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 24. seji dne 26. 1. 2009 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(predmet odloka)

 
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt dela območij urejanja MS 6/3 Zgornja Hrušica in MG 6/1 (v nadaljevanju: OPPN), ki vsebuje:
 
-
območje OPPN,
 
-
arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,
 
-
načrt parcelacije,
 
-
etapnost izvedbe prostorske ureditve,
 
-
rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov,
 
-
rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,
 
-
pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,
 
-
vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora,
 
-
dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,
 
-
program opremljanja zemljišč za gradnjo,
 
-
druge pogoje in zahteve za izvajanje OPPN.
 

2. člen

(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN)

 
Ta odlok določa prostorsko ureditev območja OPPN, pogoje za odstranitev objektov, pogoje za gradnjo novih objektov, posege na obstoječih objektih, ureditev utrjenih površin in zelenih površin ter gradnjo prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske infrastrukture.
 

3. člen

(sestavni deli OPPN)

 
Sestavni deli OPPN so:
 
I.  Besedilo odloka
 
II.  Grafični del OPPN, ki vsebuje naslednje
   grafične načrte:
 
1.  Načrt namenske rabe prostora
 
1.1  Izsek iz dolgoročnega plana          M 1:5000
 
2.  Vplivi in povezave s sosednjimi enotami    M 1:1000
   urejanja prostora
 
3.  Načrt območja z načrtom parcelacije
 
3.1  Katastrski načrt s prikazom območja OPPN   M 1:1000
 
3.2  Geodetski načrt s prikazom območja OPPN    M 1:500
 
3.3  Načrt obodne parcelacije in parcelacije    M 1:500
   zemljišč na katastrskem načrtu
 
3.4  Načrt obodne parcelacije in parcelacije    M 1:500
   zemljišč na geodetskem načrtu
 
3.5  Javne površine na katastrskem načrtu     M 1:1000
 
3.6  Javne površine na geodetskem načrtu      M 1:500
 
4.  Načrt arhitekturnih, krajinskih
   in oblikovalskih rešitev prostorskih
   ureditev
 
4.1  Ureditvena situacija – nivo pritličja     M 1:500
 
4.2  Ureditvena situacija – nivo 1., 2. in 3.    M 1:500
   kleti
 
4.3  Značilna prereza                M 1:500
 
4.4  Odstranitev objektov              M 1:500
 
4.5  Zbirni načrt komunalne, energetske       M 1:500
   in telekomunikacijske infrastrukture
 
4.6  Prometno-tehnična situacija in idejna     M 1:500
   višinska regulacija
 
4.7  Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo     M 1:500
   ter varstvo pred naravnimi in drugimi
   nesrečami

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window