Navigacija

Sklep o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 79-2849/2013, stran 8771 DATUM OBJAVE: 27.9.2013

VELJAVNOST: od 12.10.2013 / UPORABA: od 12.10.2013

RS 79-2849/2013

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 9.7.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 28.11.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 79/13, 12/17, 90/20

Časovnica

Na današnji dan, 28.11.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 9.7.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2849. Sklep o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

 
 
Na podlagi petega odstavka 296. člena, tretjega odstavka 302. člena in šestega odstavka 303. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12 in 39/13) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
 

S K L E P
o pravilih upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada

 

1. člen

(vsebina sklepa)

 
(1)
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino pravil upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in krovnega pokojninskega sklada.
 
(2)
Ta sklep se smiselno uporablja tudi za kritne sklade in skupino kritnih skladov iz 323. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17, 28/19 in 75/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2).
 

2. člen

(pravila upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada)

 
Pravila upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada vsebujejo dejstva in podatke o vzajemnem pokojninskem skladu iz priloge 1 k temu sklepu, navedene v enakem zaporedju in z enakimi naslovi kot jih določa ta priloga.
 

3. člen

(pravila upravljanja krovnega pokojninskega sklada)

 
Pravila upravljanja krovnega pokojninskega sklada vsebujejo dejstva in podatke o krovnem pokojninskem skladu ter podatke o vsakem posameznem podskladu krovnega pokojninskega sklada iz priloge 2 k temu sklepu, navedene v enakem zaporedju in z enakimi naslovi kot jih določa ta priloga.
 

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window