Navigacija

Operativno-tehnična zahteva za letenje v zračnem prostoru, kontaminiranim z vulkanskim pepelom

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 155-2696/2020, stran 6542 DATUM OBJAVE: 26.10.2020

VELJAVNOST: od 26.10.2020 / UPORABA: od 26.10.2020

RS 155-2696/2020

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.10.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 10.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 155/20

Časovnica

Na današnji dan, 10.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.10.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2696. Operativno-tehnična zahteva za letenje v zračnem prostoru, kontaminiranim z vulkanskim pepelom

 
Na podlagi drugega odstavka 5. člena in petega odstavka 179.i člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 81/10 – uraUradni list Republike Slovenije Št. 155 / 26. 10. 2020 / Stran 6543 dno prečiščeno besedilo, 46/16 in 47/19, v nadaljnjem besedilu: Zakon o letalstvu), 25. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 81/10) in za izvrševanje 76. člena Zakona o letalstvu izdaja direktor agencije naslednjo
 

O P E R A T I V N O - T E H N I Č N O   
Z A H T E V O 
za letenje v zračnem prostoru, kontaminiranim z vulkanskim pepelom

 

1. člen

(vsebina)

 
Ta operativno-tehnična zahteva določa odgovornosti operatorjev letal za komercialni zračni prevoz, ki nameravajo izvajati letalske operacije v zračnem prostoru, ki je ali bi lahko bil kontaminiran z vulkanskim pepelom, za zagotavljanje varnosti tovrstnih operacij z izdelavo ocene tveganja v okviru sistema upravljanja varnosti.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Izrazi, uporabljeni v tej operativno-tehnični zahtevi, imajo naslednji pomen:
 
1.
agencija je Javna agencija za civilno letalstvo Republike Slovenije;
 
2.
območje nizke koncentracije je zračni prostor določenih dimenzij, kjer je možna koncentracija vulkanskega pepela večja od 0,2 x 10E-03 grama/m3, a manjša ali enaka 2 x 10 E-03 grama/m3;
 
3.
območje srednje koncentracije je zračni prostor določenih dimenzij, kjer je možna koncentracija vulkanskega pepela večja od 2 x 10E-03 grama/m3, a manjša od 4 x 10 E-03 grama/m3;
 
4.
območje visoke koncentracije je zračni prostor določenih dimenzij, kjer je možna koncentracija vulkanskega pepela enaka ali večja od 4 x 10E-03 grama/m3, kjer priporočila v zvezi s koncentracijo vulkanskega prahu niso na voljo;
 
5.
operator je fizična ali pravna oseba, ki izvaja letalske operacije za komercialni zračni prevoz potnikov, tovora ali pošte in mu je za opravljanje dejavnosti agencija izdala Spričevalo letalskega prevoznika (AOC) in Operativno licenco.
 

3. člen

(odgovornosti operatorja)

 
Operatorji, ki nameravajo izvajati letalske operacije v območja z nizko koncentracijo vulkanskega pepela, morajo v operativnem priročniku (del A) vzpostaviti procedure, ki se nanašajo na:
 
-
planiranje, pripravo in operativno kontrolo letov;
 
-
opazovanja med letom;
 
-
vpliv vulkanskega pepela na motorje, površino letala in instrumente/opremo letala;
 
-
procedure za zmanjševanje neželenih učinkov pri morebitnem vstopu v področje vulkanskega pepela;
 
-
poročanje o dogodkih, povezanih z vstopom letala v kontaminirano območje.
 
Implementacija postopkov mora biti skladna z ICAO Doc. 9691-AN/954, Manual on Volcanic Ash, Radioactive material and Toxic Chemical Clouds.
 
Operatorji, ki nameravajo izvajati letalske operacije v območja s srednjo ali visoko koncentracijo vulkanskega pepela, morajo poleg izpolnjevanja zahtev iz prvega odstavka tega člena pred pričetkom izvajanja operacij v takšno območje izdelati oceno tveganja letenja v srednje ali visoko kontaminirani zračni prostor ter to oceno posredovati v odobritev agenciji. Ocena tveganja in postopki za ublažitev posledic letenja v srednje in visoko kontaminiranem zračnem prostoru morajo biti skladni z GM2 ORO.GEN.200(a)(3) Dela ORO Priloge III Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta, s spremembami, in ICAO Doc. 9974-ANB/487, Flight Safety and Volcanic Ash.
 
Operacije v območjih srednje in visoke koncentracije lahko izvajajo samo operatorji, ki jim je agencija potrdila oceno tveganja izvajanja operacij v takšnih območjih.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window