Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 107-4787/2009, stran 14635 DATUM OBJAVE: 24.12.2009

RS 107-4787/2009

 
 

4787. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja

 
 
Na podlagi petega odstavka 3. člena, 4.a člena, osmega in devetega odstavka 10. člena, šestega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 14.a člena, desetega odstavka 20. člena, desetega odstavka 21. člena, dvanajstega odstavka 22. člena, drugega odstavka 26. člena in petega odstavka 36. člena Zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 25/05 – uradno prečiščeno besedilo in 41/09) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja

 

1. člen

 
V Pravilniku o trženju razmnoževalnega materiala in sadik sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (Uradni list RS, št. 17/06) se v 1. členu besedilo »Direktivo Sveta 92/34/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja, kakor je bila spremenjena z Direktivo Komisije 2003/111/ES (UL L št. 157 z dne 10. 6. 1992, str. 10)« nadomesti z besedilom »Direktivo Sveta 2008/90/ES z dne 29. septembra 2008 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja (UL L št. 267 z dne 8. 10. 2008, str. 8)«.
 

2. člen

 
Drugi in tretji odstavek 2. člena se spremenita tako, da se glasita:
 
»(2) Določbe tega pravilnika se uporabljajo za rodove in vrste rastlin iz priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika, in njihove križance.
 
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se določbe tega pravilnika uporabljajo tudi za podlage in druge dele rastlin drugih rodov ali vrst rastlin, razen tistih iz priloge 1 in njihovih križancev, če je ali če bo nanje cepljen razmnoževalni material katerega od rodov ali vrst rastlin, navedenih v prilogi 1, ali njihovih križancev.«.
 

3. člen

 
Besedilo 3. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
 
1.
»razmnoževalni material« so seme, deli rastlin in cele rastline, vključno s podlagami, ki so namenjeni za razmnoževanje in za pridelavo sadnih rastlin;
 
2.
»sadike« so sadne rastline, ki so po trženju namenjene za sajenje ali za presajanje;
 
3.
»klon« je gensko izenačeno vegetativno potomstvo ene same rastline;
 
4.
»enota pridelave« je objekt ali zemljišče, kjer se pridobiva ali prideluje razmnoževalni material ali sadike (na primer: matični nasad, drevesnica, rastlinjak, plastenjak);
 
5.
»matični nasad« je nasad matičnih rastlin; za matični nasad za pridobivanje razmnoževalnega materiala kategorije Conformitas Agraria Communitatis (v nadaljnjem besedilu: CAC material) se lahko šteje tudi del nasada sadnih rastlin, ki je namenjen za pridelavo sadja, če se posamezne rastline ali skupina rastlin iz tega nasada uporabljajo kot matične rastline;
 
6.
»matične rastline« so sadne rastline, ki izpolnjujejo zahteve za matične rastline po tem pravilniku in so namenjene za pridobivanje razmnoževalnega materiala;
 
7.
»drevesnica« je objekt za pridelavo sadik.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window