Navigacija

Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kamnolom Brezovica

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 58-2286/2013, stran 6739 DATUM OBJAVE: 8.7.2013

VELJAVNOST: od 16.7.2013 / UPORABA: od 16.7.2013

RS 58-2286/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 16.7.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 58/13

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 16.7.2013
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2286. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kamnolom Brezovica

 
 
Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10, 106/10 popr. – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C in 57/12) in 14. člena Statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 57/10) je Občinski svet Občine Semič na 20. redni seji dne 27. 6. 2013 sprejel
 

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Kamnolom Brezovica

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(podlaga za OPPN)

 
S tem odlokom se ob upoštevanju prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Črnomelj za območje Občine Semič sprejme občinski podrobni prostorski načrt Kamnolom Brezovica (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal Topos d.o.o., Novo mesto, pod št. 01/12-OPPN v juniju 2013.
 

2. člen

(vsebina OPPN in njegovih prilog)

 
(1)
OPPN sestavljajo tekstualni del odloka (besedilo odloka), grafični del odloka, povzetek glavnih tehničnih značilnosti oziroma podatkov o prostorski ureditvi ter priloge.
 
(2)
Grafični del odloka vsebuje naslednje karte:
 
1 Izsek iz grafičnih prikazov prostorskih sestavin planskih aktov Občine Črnomelj za območje Občine Semič s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000
 
2 Umestitev območja urejanja:
 
2.
1 Prikaz območja urejanja v širšem prostoru (TTN), M 1:5000
 
2.
2 Pregledna situacija (DOF), M 1:10000
 
3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:10000
 
4 Prikaz obstoječega parcelnega stanja (DKN), M 1:1000
 
5 Prikaz ureditev znotraj območja OPPN:
 
5.
1 Obstoječe stanje, M 1:1000
 
5.
2 Ureditvena situacija – prikaz območij izkoriščanja, M 1:500
 
5.
3 Ureditvena situacija – končno stanje po izkoriščanju in sanaciji, M 1:1000
 
5.
4 Karakteristična prereza, M 1:1000
 
6 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – energetska, komunalna in ostala infrastruktura, M 1:1000
 
7 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave, M 1:1000
 
8 Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:1000
 
(3)
Priloge vsebujejo:
 
1.
Izvleček iz strateškega prostorskega akta
 
2.
Prikaz stanja prostora
 
3.
Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta
 
4.
Smernice nosilcev urejanja prostora
 
5.
Mnenja nosilcev urejanja prostora
 
6.
Obrazložitev in utemeljitev OPPN
 
7.
Povzetek za javnost
 
8.
Odločbo glede CPVO.
 

3. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
Ureditveno območje je enako območju OPPN, ki ga omejuje mnogokotnik z desetimi točkami (1–10) in s površino okoli 4,3 ha. Ureditveno območje obsega območje obstoječega pridobivalnega prostora v velikosti okoli 1,3 ha in predlagano območje širitve v velikosti okoli 3,0 ha.
 
(2)
Pridobivalni prostor je, v skladu z 2. členom ZRud-1), rudarski prostor znotraj ureditvenega območja s podeljeno rudarsko pravico. Območje obstoječega pridobivalnega prostora je prikazano v grafičnem delu odloka, list 5.2 Ureditvena situacija – prikaz območij izkoriščanja.
 
(3)
Območje širitve je (preostali) prostor znotraj ureditvenega območja, za katerega investitor rudarsko pravico pridobiva v skladu z ZRud-1.
 
(4)
Z rudarskimi deli odprta površina predstavlja rudarski odkopni prostor, znotraj katerega se izvajajo rudarska dela na izkoriščanju mineralnih surovin, in je kot obstoječi odkopni prostor prikazan v grafičnem delu odloka, list 5.1 Obstoječe stanje, ter kot odkopni prostor s sistemom končnih brežin po končanem izkoriščanju ter izvedeni sanaciji v grafičnem delu odloka, list 5.2 Ureditvena situacija – prikaz območij izkoriščanja in list 5.3 Ureditvena situacija – prikaz etaž/končno stanje po izkoriščanju in sanaciji.
 
(5)
Varovalni pas je območje med zunanjo mejo odkopnega prostora in mejo ureditvenega območja, širine do 10 m, znotraj katerega rudarski posegi niso dovoljeni, izjemoma zaradi sanacije obstoječih posegov v to območje.
 

II. UREDITVENO OBMOČJE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window