Navigacija

Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 55-2276/2015, stran 6283 DATUM OBJAVE: 24.7.2015

VELJAVNOST: od 8.8.2015 / UPORABA: od 8.8.2015

RS 55-2276/2015

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 23.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 55/15, 92/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2276. Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ)

 
 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ)

 
Razglašam Zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev (ZPVGPŽ), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 9. julija 2015.
 
Št. 003-02-6/2015-5
 
Ljubljana, dne 17. julija 2015
 
Borut Pahor l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O PRIKRITIH VOJNIH GROBIŠČIH IN POKOPU ŽRTEV (ZPVGPŽ)

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina zakona)

 
(1)
Ta zakon v skladu z mednarodnim humanitarnim pravom, z načeli in pravili o ravnanju z mrtvimi, določenimi z Ženevskimi konvencijami z dne 12. 8. 1949 in Dopolnilnimi protokoli z dne 8. 6. 1977 o zaščiti žrtev mednarodnih oboroženih spopadov, v skladu z Resolucijo 1481 o mednarodni obsodbi zločinov totalitarnih komunističnih režimov, ki jo je sprejela parlamentarna skupščina Sveta Evrope dne 25. 1. 2006, in z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 2. 4. 2009 o evropski zavesti ureja naslednja vprašanja in postopke:
 
-
odkrivanje prikritih vojnih grobišč, njihovo označevanje in vpis teh grobišč v register vojnih grobišč,
 
-
dokončen dostojen pokop vseh žrtev vojnega in povojnega nasilja na ozemlju Republike Slovenije.
 
(2)
Za vprašanja prikritih vojnih grobišč, ki niso drugače urejena s tem zakonom, se uporablja Zakon o vojnih grobiščih (Uradni list RS, št. 65/03 in 72/09; v nadaljnjem besedilu: Zakon o vojnih grobiščih).
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji pomen:
 
-
»prikrita vojna grobišča« so grobišča žrtev vojnega in povojnega nasilja oziroma po vojni usmrčenih oseb na ozemlju Republike Slovenije, ki so bila po drugi svetovni vojni prikrita;
 
-
»domnevna vojna grobišča« so tista prikrita vojna grobišča, ki so že evidentirana, vendar obstoj posmrtnih človeških ostankov ni dokazan, se pa njihov obstoj utemeljeno domneva;
 
-
»novoodkrita vojna grobišča« so tista prikrita vojna grobišča, ki so bila evidentirana, obstoj posmrtnih človeških ostankov je že dokazan, ni pa še prišlo do vpisa grobišča v register vojnih grobišč;
 
-
»dokončni dostojni pokop« pomeni označitev novoodkritega vojnega grobišča v naravi tako, da ga bo vedno mogoče najti oziroma prepoznati. Označi se tako mesto, kjer je bilo odkrito grobišče, kot tudi mesto pokopa žrtev, če je prišlo do prekopa posmrtnih ostankov na drugo lokacijo. Dokončno slovo se opravi praviloma s postavitvijo spominskega obeležja in z žalno slovesnostjo.
 

2. VARSTVO PRIKRITIH VOJNIH GROBIŠČ

 

3. člen

(pristojnosti v zvezi z varstvom prikritih vojnih grobišč)

 
(1)
Varstvo prikritih vojnih grobišč je v pristojnosti Republike Slovenije.
 
(2)
Za varstvo prikritih vojnih grobišč je pristojno ministrstvo, pristojno za vojna grobišča (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo), in ga izvaja na podlagi tega zakona, Zakona o vojnih grobiščih, v skladu z ostalimi veljavnimi predpisi ter v skladu s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi in sklenjenimi meddržavnimi sporazumi.
 
(3)
Po končanju postopkov odkrivanja prikritih vojnih grobišč, ki jih določa ta zakon, se vpis v register vojnih grobišč, upravljanje in urejanje vojnih grobišč izvaja po Zakonu o vojnih grobiščih.
 

3. PRISTOJNOSTI IN ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA DELO KOMISIJE

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window