Navigacija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 104-3815/2013, stran 12093 DATUM OBJAVE: 13.12.2013

VELJAVNOST: od 14.12.2013 / UPORABA: od 14.12.2013

RS 104-3815/2013

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 14.12.2013 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 104/13

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 14.12.2013
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3815. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 22. člena in 76. člena Zako­na o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06, 65/07 - odl. US, 106/10 - ZDoh-2H, 47/12 - ZUKD-1A in 79/12 - odl. US) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v zemljiški kataster in kataster stavb

 

1. člen

 
V Uredbi o načinu vpisa upravljavcev nepremičnin v ze­mljiški kataster in kataster stavb (Uradni list RS, št. 121/06) se v drugem odstavku 7. člena besedilo »javno upravo« nadomesti z besedilom »sistem ravnanja s stvarnim premoženjem v lasti države«.
 

2. člen

 
Drugi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2)
Vpis upravljavcev nepremičnin, katerih lastnik je Re­publika Slovenija ali ki so javno dobro v upravljanju Republike Slovenije, je dokončen, če jim je pravica upravljanja nepremič­nin podeljena z zakonom, podzakonskim predpisom, aktom o ustanovitvi, ki ga sprejme vlada, ali s sklepom vlade. V prijavi mora prijavitelj poleg podatkov iz tretjega odstavka prejšnjega člena obvezno navesti pravno podlago, na podlagi katere mu je podeljena pravica upravljanja nepremičnin. Dokončen vpis upravljavcev nepremičnin se lahko spremeni samo na podlagi nove prijave prijavitelja.«.
 
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
 
»(3)
Vpis upravljavca, ki je za posamezno nepremičnino določen z aktom samoupravne lokalne skupnosti, je dokončen in se lahko spremeni samo na podlagi novega akta samouprav­ne lokalne skupnosti.«.
 
Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
 

3. člen

 
10. člen se spremeni tako, da se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window