Navigacija

Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 106-5504/2010, stran 16476 DATUM OBJAVE: 27.12.2010

VELJAVNOST: od 4.1.2011 / UPORABA: od 4.1.2011

RS 106-5504/2010

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 10.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 7.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 106/10, 91/12, 2/15

Časovnica

Na današnji dan, 7.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.1.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

5504. Hierarhija pravil ocenjevanja vrednosti

 
Na podlagi prvega odstavka 16. člena v povezavi s 1. toč­ko drugega odstavka 9. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter na podlagi soglasja Agencije za javni nadzor nad revidiranjem št. 10.00-32/2010 z dne 28. 9. 2010 je stro­kovni svet na seji dne 21. 12. 2010 sprejel
 

H I E R A R H I J O P R A V I L
ocenjevanja vrednosti

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

 
Ocenjevanje vrednosti je proces, v katerem določimo vrednost podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme. Pote­kati mora na način, določen z zakonom, temeljnimi načeli ocenjevanja vrednosti, mednarodnimi standardi ocenjevanja vrednosti, ki jih sprejema Odbor za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti, in drugimi pravili ocenjevanja vredno­sti, ki jih sprejema Inštitut.
 
Ta dokument ureja poleg ocenjevanja vrednosti tudi vsa področja, povezana z ocenjevanjem vrednosti podjetij, nepremičnin ter strojev in opreme.
 

II. NAMEN HIERARHIJE PRAVIL OCENJEVANJA VREDNOSTI

 

2. člen

 
Hierarhija strokovnih pravil ocenjevanja vrednosti (od­slej Hierahija) je določena zaradi:
 
-
opredelitve pravil ocenjevanja vrednosti in prioritete posameznih pravil ocenjevanja vrednosti pri njihovi obvezni uporabi;
 
-
zagotavljanja izvajanja storitev ocenjevanja vrednosti na najvišji kakovostni ravni;
 
-
ugotavljanja in določanja obsega odgovornosti oce­njevalca vrednosti (odslej ocenjevalca) do naročnikov in širše javnosti, ki uporablja(jo) in/ali se opira(jo) na ocenje­valčeve storitve;
 
-
boljšega razumevanja ocenjevalčevega dela in njego­vih izsledkov, o katerih se poroča naročnikom in širši javno­sti, ter preprečevanja sprejemanja predpisov, ki bi ocenjeval­cu nalagali naloge, ki jih ne more ali ne sme sprejemati;
 
-
povečevanja učinkovitosti ocenjevanja vrednosti;
 
-
podpore pri izvajanju ocenjevanja vrednosti s ciljem širjenja najboljših strokovnih rešitev in načel etičnega ravna­nja oziroma delovanja ocenjevalca.
 

III. OPREDELITEV PRAVIL OCENJEVANJA VREDNOSTI

 

3. člen

 
Pravila ocenjevanja vrednosti obsegajo:
 
-
pravila ocenjevanja vrednosti podjetij,
 
-
pravila ocenjevanja vrednosti nepremičnin ter
 
-
pravila ocenjevanja vrednosti strojev in opreme.
 
Pravila ocenjevanja vrednosti sestavljajo v skladu z 88. členom ZRev-2:
 
1.
ZRev-2,
 
2.
Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti Odbora za mednarodne standarde ocenjevanja vrednosti,
 
3.
druga pravila ocenjevanja vrednosti, ki jih izdaja oziroma določa Inštitut, ter
 
4.
drugi zakoni, ki urejajo ocenjevanje vrednosti po­sameznih oblik premoženja, in predpisi, izdani na njihovi podlagi.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window