Navigacija

Splošni pogoji poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1695/2018, stran 5213 DATUM OBJAVE: 25.5.2018

VELJAVNOST: od 25.5.2018 / UPORABA: od 25.5.2018

RS 35-1695/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 25.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 8.12.2019: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 35/18

Časovnica

Na današnji dan, 8.12.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • AKTUALEN
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 25.5.2018
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1695. Splošni pogoji poslovanja Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

 
Na podlagi tretje alineje 16. člena in prvega odstavka 24. člena Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 77/08 in 8/10-ZSKZ-B) ter na podlagi tretjega odstavka 20. člena Ustanovitvenega akta Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 23/13, 84/16 in 12/17 – popr. in 23/17) nadzorni svet Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije sprejema
 

S P L O Š N E   P O G O J E   P O S L O V A N J A  
Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(splošno)

 
Ti splošni pogoji poslovanja določajo postopke izvajanja nalog in pooblastil, ki jih Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: sklad) izvaja na podlagi:
 
-
Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13, 99/13 – ZUPJS-C, 8/16 in 61/17 – ZUPŠ; v nadaljnjem besedilu ZŠtip-1),
 
-
Zakona o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 106/12 in 39/16; v nadaljnjem besedilu: ZJSRS),
 
-
Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 87/11, 96/12 – ZPIZ-2 in 98/14; v nadaljnjem besedilu: ZZRZI),
 
-
Zakona o ratifikaciji Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 14/11),
 
-
Zakona o ratifikaciji Memoranduma o spremembah Memoranduma o soglasju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Združenih držav Amerike o Fulbrightovem programu izmenjav (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 3/15),
 
-
Pravilnika o dodeljevanju Zoisovih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14, 43/16 in 32/17),
 
-
Pravilnika o dodeljevanju štipendije Ad futura (Uradni list RS, št. 76/14),
 
-
Pravilnika o sofinanciranju kadrovskih štipendij (Uradni list RS, št. 35/14),
 
-
Pravilnika o dodeljevanju štipendij za deficitarne poklice (Uradni list RS, št. 56/16),
 
-
Navodil o postopku za uveljavljanje pravice do nadomestila preživnine (Uradni list RS, št. 135/03, 4/04 – popr. in 84/08),
 
-
Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov (Uradni list RS, št. 21/14),
 
-
Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (Uradni list RS, št. 29/15, 36/16, 58/16, 69/16 – popr., 15/17 in 69/17) in
 
-
Uredbe o postopku, merilih in načinih dodeljevanja sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog (Uradni list RS, št. 56/11).
 
S temi splošnimi pogoji poslovanja se določa poslovanje na naslednjih področjih:
 
-
vzpodbujanje razvoja kadrov, štipendiranja, izobraževanja in mobilnosti,
 
-
vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in ohranjanja delovnih mest za invalide,
 
-
poravnavanje obveznosti iz naslova nadomestil preživnin, določenih za namene preživljanja mladoletnih otrok v primeru neplačevanja preživnin,
 
-
jamčenje za terjatve delavcev v primeru insolventnosti delodajalca,
 
-
izvajanje nalog posredovalnega in sprejemnega organa po 2. členu Konvencije o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini z dne 20. 6. 1956 (Uradni list SFRJ – MP, št. 11/81) ter osrednjega organa po 4. členu Konvencije o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (UL L št. 192 z dne 22. 7. 2011, str. 51) in po 49. členu Uredbe Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah (UL L št. 7 z dne 10. 1. 2009, str. 1), po postopkih, določenih s temi predpisi.
 

2. člen

(opredelitev pojmov)

 
Vlagatelj ali vlagateljica (v nadaljevanju: vlagatelj) je pravna ali fizična oseba, ki z vlogo začne postopek za dodelitev pravice.
 
Upravičenec ali upravičenka (v nadaljevanju: upravičenec) je pravna ali fizična oseba, ki je pridobila pravico do sredstev sklada.
 
Udeleženec ali udeleženka (v nadaljevanju: udeleženec) je fizična oseba, za katero so dodeljena sredstva preko upravičenca, ki je pravna oseba.
 
Višja sila pomeni vsak nepredvidljiv izjemen dogodek ali okoliščino zunaj nadzora sklada, upravičenca, ki enemu ali drugemu preprečuje izpolnitev ali izpolnjevanje katere od obveznosti, pri čemer dogodka ali okoliščine ni bilo mogoče pričakovati, predvidevati ali nanjo računati ali se ji izogniti ali jo odvrniti.
 
Določila teh splošnih pogojev poslovanja, ki se nanašajo na upravičenca se smiselno uporabljajo za udeleženca in obratno.
 

3. člen

(obseg sredstev, pogoji, merila in postopek)

 
Obseg sredstev, pogoji, merila in postopek ureditve pravnih razmerij sklada in stranke so določeni z veljavnimi predpisi, če je tako določeno tudi z javnim razpisom, izdano odločbo, sklenjeno pogodbo ter temi splošnimi pogoji poslovanja.
 

II. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI SKLADA IN ZAVEZANCA ZA KVOTO

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window