Navigacija

Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 33-1545/2018, stran 4925 DATUM OBJAVE: 18.5.2018

VELJAVNOST: od 19.5.2018 / UPORABA: od 19.5.2018

RS 33-1545/2018

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 19.5.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 33/18

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 19.5.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1545. Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi

 
 
Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 38/10 – ZUKN, 8/12, 21/13, 47/13 – ZDU-1G, 65/14 in 55/17) izdaja Vlada Republike Slovenije
 

U R E D B O
o izvajanju Uredbe (EU) o osebni varovalni opremi

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina)

 
S to uredbo se za izvajanje Uredbe (EU) 2016/425 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o osebni varovalni opremi in razveljavitvi Direktive Sveta 89/686/EGS (UL L št. 81 z dne 31. 3. 2016, str. 51; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/425/EU) določijo pristojni organi, obveznosti obveščanja in kazenske določbe.
 

2. člen

(obveznosti proizvajalca, pooblaščenega zastopnika, uvoznika in distributerja)

 
(1)
Če osebna varovalna oprema predstavlja tveganje, proizvajalec, uvoznik ali distributer o tem takoj obvesti organ za nadzor trga iz 8. člena te uredbe in mu predloži podrobne podatke, zlasti o neskladnosti in vseh izvedenih korektivnih ukrepih.
 
(2)
Pooblaščeni zastopnik na zahtevo organa za nadzor trga iz 8. člena te uredbe sodeluje v okviru pooblastil pooblaščenega zastopnika pri vseh dejavnostih, katerih cilj je preprečiti tveganja, ki jih predstavlja osebna varovalna oprema.
 

3. člen

(jezik)

 
Navodila in informacije proizvajalca iz točke 1.4 Priloge II Uredbe 2016/425/EU ter izjava EU o skladnosti morajo biti pripravljene v slovenskem jeziku ali pa v slovenski jezik prevedene.
 

II. ORGANI ZA UGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN PRIGLASITEV

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window