Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-516/2016, stran 1655 DATUM OBJAVE: 26.2.2016

VELJAVNOST: od 27.2.2016 / UPORABA: od 27.2.2016

RS 15-516/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.2.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 5.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/16

Časovnica

Na današnji dan, 5.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 27.2.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

516. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali

 
 
Na podlagi četrtega odstavka 156. člena in za izvrševanje tretjega odstavka 156. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) ter na podlagi petega odstavka 23. člena in četrtega odstavka 24. člena Zakona o živinoreji (Uradni list RS, št. 18/02, 110/02 – ZUreP-1, 45/04 – ZdZPKG, 90/12 – ZdZPVHVVR in 45/15) in četrtega odstavka 11. člena Zakona o veterinarskih merilih skladnosti (Uradni list RS, št. 93/05, 90/12 – ZdZPVHVVR, 23/13 – ZZZiv-C in 40/14 – ZIN-B) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali

 

1. člen

 
V Pravilniku o Evidenci imetnikov rejnih živali in Evidenci rejnih živali (Uradni list RS, št. 87/14) se v prvem odstavku 1. člena besedilo »za imetnike živali, ki niso vpisani v evidenco imetnikov po predpisih, ki urejajo identifikacijo in registracijo živali« črta.
 
V drugem odstavku se besedilo »določa način vodenja evidence živali in podrobnejše podatke glede staleža po vrstah rejnih živali« nadomesti z besedilom »način sporočanja in vodenja podatkov v evidenci živali o oddaji živali in živalskih proizvodov v promet«.
 

2. člen

 
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(2) Datum popisa staleža živali iz prejšnjega odstavka je 1. februar tekočega leta, razen popisa polžev, ki se opravi 31. oktobra leta, pred katerim se sporočajo podatki.«.
 

3. člen

 
Za 6. členom se doda nov 6.a člen, ki se glasi:

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window