Navigacija

Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 24-1108/2019, stran 3054 DATUM OBJAVE: 12.4.2019

VELJAVNOST: od 27.4.2019 / UPORABA: od 27.4.2019

RS 24-1108/2019

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 27.4.2019 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 15.9.2019: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 24/19

Časovnica

Na današnji dan, 15.9.2019 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 27.4.2019
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1108. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 
 
Na podlagi 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18), Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 107/09 – odl. US, 98/09 – ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 – ZIU, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 104/12 – ZIPRS1314, 46/13, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 50/14, 25/14 – ZFU, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 90/15 – ZUPPJS16, 88/16 – ZUPPJS17, 23/17 – ZDOdv, 67/17, 84/18) ter 16. člena Statuta Občine (Uradni list RS, št. 68/17) je Občinski svet Občine Žiri na 5. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel
 

P R A V I L N I K
o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
S tem pravilnikom so določene višine in načini določanja plače, plačila za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki, ki jih zakoni, ki urejajo to področje, ne določajo drugače in pripadajo funkcionarkam oziroma funkcionarjem (v nadaljnjem besedilu: funkcionar), zunanjim članom delovnih teles občinskega sveta, članom svetov ter članom drugih občinskih organov Občine Žiri.
 

2. člen

(občinski funkcionarji)

 
(1)
Občinski funkcionarji so:
 
-
županja oziroma župan (v nadaljnjem besedilu: župan),
 
-
podžupanja oziroma podžupan (v nadaljnjem besedilu: podžupan),
 
-
članice oziroma člani občinskega sveta (v nadaljnjem besedilu: član občinskega sveta).
 
(2)
Občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno.
 
(3)
Župan se lahko odloči, da bo svojo funkcijo opravljal poklicno. V soglasju z županom se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O tem župan obvesti občinski svet.
 

3. člen

(pravice občinskih funkcionarjev)

 
(1)
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in do plačila za opravljene funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
 
(2)
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta, ter članom nadzornega odbora pripadajo sejnine za njihovo delo na sejah ter nagrade za opravljeno drugo delo, ki se oblikujejo na podlagi tega pravilnika.
 
(3)
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih pravico do enkratnega nadomestila.
 
(4)
Višine zneskov določenih plačil za opravljene funkcije, nagrade, sejnine in drugi prejemki so v tem pravilniku določeni v odstotkih, razen za plačo poklicnega župana in podžupana.
 

2. PLAČA OZIROMA PLAČILO ŽUPANA IN PODŽUPANA

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window