Navigacija

Akt o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 48-2000/2014, stran 5422 DATUM OBJAVE: 27.6.2014

VELJAVNOST: od 12.7.2014 / UPORABA: od 12.7.2014

RS 48-2000/2014

Verzija 2 / 2

Čistopis se uporablja od 8.1.2015 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 48/14, 94/14

Časovnica

Na današnji dan, 27.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 8.1.2015
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2000. Akt o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

 
Na podlagi 81., 154. in 157. člena Zakona o urejanju trgu dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1; v nadaljnjem besedilu: ZUTD) in 2. člena Pravilnika za opravljanje dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku (Uradni list RS, št. 15/14) ter na podlagi predloga strokovnega sveta Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje izda v.d. generalne direktorice Zavoda
 

A K T
o strokovnih izpitih v Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

Vsebina akta

 
Ta akt določa program, način in postopek opravljanja:
 
-
strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve,
 
-
strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo dejavnosti zagotavljanja dela delavcev uporabniku,
 
-
strokovnega izpita za nadzornika v službi za nadzor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: Zavod)
 
ter:
 
-
sestavo, imenovanje in naloge izpitnih komisij.
 
V tem aktu uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se uporabljajo kot nevtralni za moške in ženske.
 
Pojem »kandidat« se uporablja za vse prijavljene kandidate, zaposlene v Zavodu, pri koncesionarjih, delodajalcih in zaposlene v Skladu in fizične osebe iz 7. odstavka 2. člena ter 2. odstavka 6. člena tega akta, ki so oddali vlogo oziroma prijavnico za opravljanje strokovnega izpita ter se uporablja kot nevtralen za moške in ženske.
 

II. STROKOVNI IZPIT ZA ZAPOSLENE, KI OPRAVLJAJO STORITVE VSEŽIVLJENJSKE KARIERNE ORIENTACIJE IN POSREDOVANJA ZAPOSLITVE

 

2. člen

Udeleženci strokovnega izpita

 
Strokovni izpit opravljajo zaposleni v Zavodu, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve ter imajo VII. raven izobrazbe.
 
Strokovni izpit lahko opravljajo tudi drugi zaposleni v Zavodu, pod pogoji in na način, ki ga določa ta akt.
 
Strokovni izpit za druge zaposlene v Zavodu ni pogoj za zasedbo delovnega mesta.
 
Strokovni izpit opravljajo tudi pripravniki, ki se usposabljajo za samostojno opravljanje dela iz prvega odstavka tega člena.
 
Strokovni izpit opravljajo zaposleni pri domači ali tuji pravni osebi s sedežem v Republiki Sloveniji, ki je pridobila koncesijo za opravljanje storitev vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve (v nadaljnjem besedilu: koncesionarji).
 
Strokovni izpit opravljajo zaposleni, ki v Javnem skladu Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) izvajajo vseživljenjsko karierno orientacijo in ukrepe aktivne politike zaposlovanja, določene z ZUTD.
 
Strokovni izpit lahko opravljajo fizične osebe, ki imajo najmanj VII. raven izobrazbe in 2 leti izkušenj na področju vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve.
 

3. člen

Program strokovnega izpita za zaposlene, ki opravljajo storitve vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve

 
Program strokovnega izpita obsega naslednja področja:
 
1.
Trg dela, cilji in dejavnost Zavoda
 
-
strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja ter nacionalni akcijski program zaposlovanja
 
-
smernice EU za politiko zaposlovanja, upoštevanje teh smernic v Sloveniji in njihovo partnersko uresničevanje
 
-
temeljni cilji Zavoda, dejavnost, upravljanje in financiranje
 
-
ukrepi države na področju trga dela,
 
-
izvajalci ukrepov na trgu dela
 
-
financiranje ukrepov na trgu dela in izvajalcev
 
-
kodeks etičnih načel delavcev Zavoda
 
2.
Materialni predpisi s področij:
 
-
urejanja trga dela
 
-
delovnih razmerij
 
-
zaposlovanja in dela tujcev
 
-
zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov
 
-
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja brezposelnih oseb
 
-
socialnega varstva brezposelnih oseb
 
-
varovanja osebnih podatkov
 
-
javnega naročanja
 
-
upravnega postopka
 
3.
Storitve za trg dela
 
3.
1. Vseživljenjska karierna orientacija
 
-
informiranje o trgu dela
 
-
samostojno vodenje kariere
 
-
osnovno karierno svetovanje
 
-
poglobljeno karierno svetovanje
 
-
učenje veščin vodenja kariere
 
3.
2. Posredovanje zaposlitve
 
-
posredovanje zaposlitve na ozemlju RS
 
-
posredovanje zaposlitve za EU, EGP in Švico
 
3.
3. Zaposlovanje in delo tujcev
 
-
vrste delovnih dovoljenj in pogoji pridobitve delovnega dovoljenja
 
-
prijava in odjava dela tujcev
 
-
prosti dostop na trg dela
 
-
pravice v primeru brezposelnosti
 
-
nadzorstveni organi
 
3.
4. Standardna klasifikacija poklicev
 
4.
Aktivna politika zaposlovanja
 
-
ukrepi aktivne politike zaposlovanja
 
-
smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 
-
načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 
-
katalog ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 
-
postopek za uveljavljanje storitev in ukrepov aktivne politike zaposlovanja
 
5.
Zavarovanje za primer brezposelnosti
 
-
zavarovanje za primer brezposelnosti
 
-
pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja
 
-
postopek za uveljavljanje in varstvo pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti
 
6.
Osnove pisarniškega poslovanja in dolžnosti delavcev Zavoda do dokumentarnega gradiva
 
-
osnovni pojmi pisarniškega poslovanja
 
-
klasifikacijski načrt
 
-
signirni načrt
 
-
sprejemanje in pregledovanje pošte
 
-
shranjevanje dokumentarnega gradiva
 
-
celostna podoba Zavoda
 
7.
Varnost poslovanja
 
-
predmet varovanja
 
-
zakonske podlage
 
-
ukrepi za zagotavljanje varnosti.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window