Navigacija

Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 50-2183/2016, stran 7265 DATUM OBJAVE: 15.7.2016

RS 50-2183/2016

 
 

2183. Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

 
 
Na podlagi prvega in drugega odstavka 5. člena, četrtega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 19. člena, prvega odstavka 27. člena in drugega odstavka 28. člena Zakona o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (Uradni list RS, št. 32/16) izdaja minister za finance
 

P R A V I L N I K 
o izpolnjevanju enotne upravne listine, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti

 

1. člen

(vsebina pravilnika)

 
(1)
Ta pravilnik določa način izdelave in prenosa carinskih deklaracij, obrazcev, obvestil, zahtevkov in spremnih listin ter nacionalna navodila in seznam nacionalnih oznak za izpolnjevanje enotne upravne listine, obrazcev, obvestil in zahtevkov pri izvajanju carinskih formalnosti v skladu z:
 
-
Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 952/2013/EU),
 
-
Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016, str. 1), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2446/EU),
 
-
Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/2447 z dne 24. novembra 2015 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 343 z dne 29. 12. 2015, str. 558 v nadaljnjem besedilu: Uredba 2015/2447/EU) in
 
-
Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2016/341 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s prehodnimi določbami za nekatere določbe carinskega zakonika Unije, kadar zadevni elektronski sistemi še ne delujejo, in o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2015/2446 (UL L št. 69 z dne 15. 3. 2016, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 2016/341/EU).
 
(2)
Pojmi in kratice, uporabljene v tem pravilniku, imajo enak pomen kot pojmi in kratice, opredeljene v Uredbi 952/2013/EU, Uredbi 2015/2446/EU, Uredbi 2015/2447/EU in Uredbi 2016/341/EU.
 

2. člen

(elektronsko poslovanje)

 
(1)
Carinske deklaracije, skupne deklaracije, obrazci, obvestila in zahtevki, vloženi z uporabo sistema za elektronsko izmenjavo podatkov, se pri izvajanju carinskih formalnosti vlagajo preko informacijskega sistema za elektronsko poslovanje Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SICIS).
 
(2)
Za elektronsko poslovanje, pri izvajanju carinskih formalnosti, uporabnik kvalificirano digitalno potrdilo registrira na portalu eCarina.
 
(3)
Spremni dokumenti potrebni za izvedbo carinskih formalnosti se lahko dostavijo pristojnemu carinskemu organu na uraden elektronski naslov Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: FURS), ki je objavljen na spletni strani FURS. Če iz seznama elektronskih sporočil, objavljenem na spletni strani FURS, izhaja, da SICIS omogoča dostavo spremnih dokumentov, se ti dostavijo preko SICIS. Na zahtevo carinskega organa, ali če je s posebnim predpisom tako določeno, se spremni dokumenti dostavijo FURS v papirni obliki.
 
(4)
Če SICIS ali aplikacija za elektronsko poslovanje s FURS osebe, ki vlaga carinske deklaracije, obrazce, obvestila in zahtevke, ne deluje, se uporabi pomožni postopek v skladu z navodili, objavljenimi na spletni strani FURS.
 

3. člen

(navodila za izpolnjevanje enotne upravne listine)

 
Do začetka uporabe priloge B Uredbe 2015/2446/EU se enotna upravna listina (v nadaljnjem besedilu: EUL) izpolnjuje v skladu z navodili dodatka C1 iz priloge 9 Uredbe 2016/341/EU in z navodili v prilogi 1, ki je priloga in sestavni del tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window