Navigacija

Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 30-1133/2013, stran 3707 DATUM OBJAVE: 12.4.2013

VELJAVNOST: od 27.4.2013 / UPORABA: od 27.4.2013

RS 30-1133/2013

Verzija 8 / 8

Čistopis se uporablja od 1.1.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 2.10.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 30/13, 33/13, 40/13, 81/14, 21/16, 63/16, 64/19

Časovnica

Na današnji dan, 2.10.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.1.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 

1133. Splošni akt o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

 
 
Na podlagi drugega odstavka 60. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
 

S P L O Š N I   A K T
o načinu izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina splošnega akta)

 
Ta splošni akt določa način izračuna plačil za uporabo radijskih frekvenc.
 

2. člen

(pomen izrazov)

 
(1)
V tem splošnem aktu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 
1.
Agencija je neodvisen regulativni organ, katerega pristojnosti, organizacijo in delovanje določa Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12; v nadaljnjem besedilu: ZEKom-1).
 
2.
Bazna postaja je kopenska radijska postaja v kopenski mobilni storitvi ali sistemu točka-več točk, ki omogoča komunikacijo drugim radijskim postajam v telekomunikacijskem sistemu.
 
3.
Kot do čistine (»terrain clearance angle«) je kot, ki se ga uporablja pri natančnejšem določanju vpliva radijskih postaj in se ga izmeri v skladu s priporočilom ITU-R P.1546.
 
4.
Pravilnik o radiokomunikacijah ITU je dokument ITU o skupnih mednarodnih zahtevah za radiokomunikacije, ki se spreminja na svetovni radiokomunikacijski konferenci in je na voljo v prostorih agencije.
 
5.
Priporočila ITU-R so priporočila s področja radiokomunikacij, ki jih sprejema in redno objavlja ITU in so na voljo v prostorih agencije.
 
6.
Priporočilo ITU-R P.1546 je priporočilo za napoved vpliva radijskih postaj v radiodifuzni storitvi, kopenski mobilni storitvi, pomorski mobilni storitvi in določenih fiksnih storitvah v radiofrekvenčnem pasu od 30 MHz do 3.000 MHz.
 
7.
Sporazum iz Ženeve leta 1984 je mednarodni dokument, ki določa radijske frekvence za zvokovne prenose, njihovo dodelitev in koordinacijo, osnovne značilnosti radijskih postaj in druge podatke, potrebne za oddajanje zvokovnih prenosov, in je na voljo v prostorih agencije.
 
8.
MMDS je v tem splošnem aktu uporabljen kot oznaka za enosmerni sistem za distribucijo TV signalov v frekvenčnem pasu 11,7–12,5 GHz.
 
9.
BWA je v tem splošnem aktu uporabljen kot oznaka za dvosmerne sisteme iz Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc (Uradni list RS, št. 91/13) s kraticami BWA, PMP, MWS ali MMDS sistem, preko katerih operaterji ponujajo storitve IP končnim uporabnikom.
 
10.
Dodeljeno geografsko območje je območje, za katerega so imetniku odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc dodeljene radijske frekvence.
 
11.
P-P zveze za državno uporabo so zveze, predvidene za potrebe varnosti, obrambe države in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, v frekvenčnih pasovih, ki v skladu s splošnim aktom o načrtu uporabe radijskih frekvenc NURF, katerega agencija sprejme na podlagi 27. člena ZEKom-1, niso namenjeni za državno uporabo.
 
(2)
Preostali izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo enak pomen, kot je določen v ZEKom-1.
 

3. člen

(način izračuna plačil)

 
(1)
Plačila, določena s tem splošnim aktom, se izražajo s številom točk.
 
(2)
Višina določenega plačila se izračuna kot zmnožek števila točk in vrednosti točke za to vrsto plačila, kot veljata tisto leto, za katero se višina plačila odmerja.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window