Navigacija

Odlok za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 35-1547/2012, stran 3527 DATUM OBJAVE: 14.5.2012

VELJAVNOST: od 15.5.2012 / UPORABA: od 15.5.2012

RS 35-1547/2012

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.5.2012 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 24.6.2021: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 35/12

Časovnica

Na današnji dan, 24.6.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • ŠE V OBDELAVI
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.5.2012
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

1547. Odlok za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig

 
 
Na podlagi 32. in 33. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 36. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06) in 7. člena Statuta Občine Ig (Uradni list RS, št. 129/06, 124/07, 18/08, 90/10) je Občinski svet Občine Ig na 11. redni seji dne 18. 4. 2012 sprejel
 

O D L O K
za podelitev koncesije za opravljanje obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Ig

 

I. UVODNE DOLOČBE

 

1. člen

(vsebina odloka)

 
S tem odlokom se uredi organizacija in način izvajanja obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ki vključuje tudi izgradnjo čistilne naprave in dela javne kanalizacije.
 
Ta odlok predstavlja akt o javno-zasebnem partnerstvu Občine Ig, kot javnega partnerja, s katerim se določi predmet javno-zasebnega partnerstva, pogoji opravljanja obvezne gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in druge sestavine razmerja javno-zasebnega partnerstva.
 

2. člen

(javni interes)

 
Občina skladno z določilom 2. točke prvega odstavka 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06 – avtentična razlaga, 20/06, 39/06 – UPB1, 49/06 – ZMetD, 66/06 – Odločba US in 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO -1A, 70/08, 108/09) ugotavlja, da obstaja javni interes za zagotavljanje materialnih javnih dobrin, katerih trajno in nemoteno proizvajanje se zagotavlja v okviru izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda ter s tem posledično tudi za izgradnjo dela manjkajoče javne kanalizacije, nujno potrebne za izvajanje predmetne gospodarske javne službe.
 

3. člen

(oblika javno-zasebnega partnerstva)

 
Javno zasebno partnerstvo se izvede v obliki pogodbenega partnerstva, in sicer kot koncesijsko razmerje, v katerem Občina Ig, kot koncedent, podeli zasebnemu partnerju, kot koncesionarju, koncesijo za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalnih in padavinskih odpadnih voda, ki pa vključuje tudi izgradnjo čistilne naprave in dela javne kanalizacije v obliki koncesije gradnje po modelu zgradi-upravljaj-prenesi v last (BOT).

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window