Navigacija

Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 42-2150/2017, stran 6163 DATUM OBJAVE: 4.8.2017

VELJAVNOST: od 5.8.2017 / UPORABA: od 5.8.2017

RS 42-2150/2017

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 10.4.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 42/17, 14/19, 3/20, 78/20, 44/21

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 10.4.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2150. Merila za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov

 
 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB7, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 in 75/16; v nadaljevanju: ZViS) na svoji 116. seji dne 19. 7. 2017 sprejel
 

M E R I L A  
za akreditacijo in zunanjo evalvacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(namen in naloge)

 
Po teh merilih Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju: agencija) presoja izpolnjevanje pogojev za akreditacijo visokošolskih zavodov in študijskih programov. V njih so upoštevani dogovorjeni standardi in smernice za zagotavljanje kakovosti, ki veljajo v evropskem visokošolskem prostoru.
 
Poglavitna naloga agencije je ugotavljanje, ali visokošolski zavodi poleg zakonskih določb izpolnjujejo ta merila oziroma dosegajo standarde kakovosti, določene v njih, ter druge predpise agencije.
 
Pomembne naloge agencije so redno sodelovanje z deležniki v visokem šolstvu, svetovanje pri vzpostavljanju sistemov kakovosti visokošolskih zavodov ter stalno spodbujanje izboljševanja kakovosti visokega šolstva. Zato redno opravlja tudi letne evalvacije vzorca študijskih programov.
 

2. člen

(podlaga)

 
Agencija uporablja ta merila za opravljanje svojih nalog v skladu z:
 
-
zakonom, ki ureja področje visokega šolstva (v nadaljevanju: ZViS),
 
-
standardi in smernicami za zagotavljanje kakovosti v evropskem visokošolskem prostoru – Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area – ESG (v nadaljevanju: evropski standardi),
 
-
zakonom o splošnem upravnem postopku,
 
-
zakonom, ki ureja strokovne in znanstvene naslove,
 
-
zakonom, ki ureja raziskovalno in razvojno dejavnost;
 
ter z:
 
-
merili za kreditno vrednotenje študijskih programov po evropskem prenosnem kreditnem sistemu,
 
-
merili za prehode med študijskimi programi,
 
-
minimalnimi standardi za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na visokošolskih zavodih,
 
-
merili za uvrstitev v register strokovnjakov.
 

3. člen

(odločanje agencije)

 
Agencija odloča o:
 
-
akreditacijah visokošolskih zavodov;
 
-
akreditacijah študijskih programov prve, druge in tretje stopnje, skupnih študijskih programov slovenskih visokošolskih zavodov ter študijskih programov za izpopolnjevanje;
 
-
spremembah visokošolskih zavodov;
 
-
evalvaciji vzorca študijskih programov ter
 
-
preverja spremembe obveznih sestavin študijskih programov.
 
Agencija v skladu s temi merili in na podlagi vloge mednarodne zveze univerz odloča tudi o akreditacijah študijskih programov mednarodne zveze univerz s sedežem v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: mednarodna zveza univerz), ki jih sprejmejo pristojni organi, določeni v statutu ali drugem temeljnem aktu te zveze univerz.
 
Agencija odločitve sprejema samostojno in neodvisno, pri čemer poleg zakonodaje dosledno uporablja merila in standarde, tako da:
 
-
zagotavlja objektivno presojo vseh visokošolskih zavodov in študijskih programov ter objektivno odločanje;
 
-
upošteva samoevalvacijska poročila visokošolskih zavodov kot podlago za zunanjo evalvacijo;
 
-
javno objavlja poročila skupin strokovnjakov, svoje odločitve, letna poročila in analize ter
 
-
vodi javno dostopne evidence akreditiranih visokošolskih zavodov in študijskih programov v skladu z ZViS.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window