Navigacija

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 15-798/2017, stran 2313 DATUM OBJAVE: 31.3.2017

VELJAVNOST: od 1.4.2017 / UPORABA: od 1.4.2017

RS 15-798/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 1.4.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 15/17

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 1.4.2017
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

798. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok

 
 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 26. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13 in 68/16) je Vlada Republike Slovenije sprejela
 

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok

 

1. člen

 
V Sklepu o ustanovitvi javnega zavoda Arboretum Volčji Potok (Uradni list RS, št. 111/03 in 112/08) se v drugem odstavku 5. člena na koncu četrte alineje pika nadomesti z vejico in doda nova peta alineja, ki se glasi:
 
»–
urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice.«.
 

2. člen

 
V 6. členu se za klasifikacijo »N 77.320 Dajanje gradbenih strojev v najem;« doda klasifikacija, ki se glasi:
 
»N 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice;«.
 

3. člen

 
Prvi odstavek 9. člena se spremeni tako, da se glasi:
 
»(1) Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje pogoje:
 
-
univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge bolonjske stopnje, ene izmed strok, zastopanih v dejavnosti zavoda,
 
-
najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih,
 
-
poznavanje področja dela zavoda,
 
-
sposobnost organiziranja in vodenja dela,
 
-
znanje slovenskega jezika na višji ravni,
 
-
znanje dveh svetovnih jezikov na osnovni ravni.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window