Navigacija

Uredba o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 94-2002/2021, stran 5827 DATUM OBJAVE: 11.6.2021

VELJAVNOST: od 26.6.2021 / UPORABA: od 26.6.2021

RS 94-2002/2021

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 26.6.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 19.9.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 94/21

Časovnica

Na današnji dan, 19.9.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 26.6.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2002. Uredba o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici

 
 
Na podlagi drugega odstavka 26. člena Zakona o žičniških napravah za prevoz oseb (Uradni list RS, št. 126/03, 56/13, 33/14 in 200/20) Vlada Republike Slovenije izdaja
 

U R E D B O
o koncesiji za graditev žičnic v Bohinjski Bistrici

 

1. člen

(vsebina koncesije)

 
Ta uredba je koncesijski akt, na podlagi katerega se podeli koncesija za graditev krožno kabinskih žičnic med Bohinjsko Bistrico, Ravnami in Sedlom pod Malim Vrhom ter Slatnikom (v nadaljnjem besedilu: koncesija):
 
-
Badjura, predvidoma na zemljiških parcelah št.: 586/13, 626/1, 626/2, 626/3, 627, 774, 775, 777/1, 790/1, 790/2, 790/3, 790/4, 790/6, 791, 792, 793/2, 794/2, 1423/3, 1423/358, 1423/361, 1423/362, 1423/363, 1423/368, 1470/1, 1506, vse k. o. Bohinjska Bistrica, in 337/85, 339/1, 339/2, 355, vse k. o. Nemški Rovt;
 
-
Zois, predvidoma na zemljiških parcelah št.: 788, 789, 790/1, 790/5, 794/2, 795/1, 795/2, 796/3, 796/4, 797, 800/2, 801, 802, 804, 810/1, 1423/7, 1423/10, 1423/332, 1423/333, 1423/334, 1423/335, 1423/337, 1423/338, 1423/339, 1423/340, 1423/341, 1423/464, 1423/477, 1423/481, 1423/482, 1438/19, 1438/24, 1470/1, 1506, vse k. o. Bohinjska Bistrica;
 
-
Ceconi, predvidoma na zemljiških parcelah št.: 577/41, 579/9, 580/17, 580/18, 580/21, 580/50, 580/51, 580/52, 580/68, 580/80, 584/3, 584/5, 584/7, 584/8, 586/13, 587/5, 587/6, 794/2, 1464/16, vse k. o. Bohinjska Bistrica.
 

2. člen

(vsebina vloge)

 
(1)
Vloga za pridobitev koncesije vsebuje:
 
-
navedbo organa, ki se mu pošilja vloga,
 
-
zadevo,
 
-
zahtevek oziroma predlog,
 
-
navedbo morebitnega zastopnika ali pooblaščenca,
 
-
firmo oziroma ime vlagatelja, prebivališče oziroma sedež vlagatelja oziroma njegovega zastopnika ali pooblaščenca,
 
-
navedbo predvidene lokacije žičniških naprav,
 
-
navedbo tehničnih značilnosti žičniških naprav in zmogljivosti,
 
-
namen uporabe in način obratovanja žičniških naprav,
 
-
podatke v zvezi z ureditvijo smučarskih prog ali drugih rekreacijskih oziroma turističnih površin ali objektov, vključno z njihovimi pomožnimi objekti in napravami (npr. naprave za zasneževanje in podobno),
 
-
podatke glede zagotavljanja varnosti pred snežnimi plazovi,
 
-
izračun usklajenosti zmogljivosti žičniške naprave s prepustnostjo pripadajočih smučarskih prog,
 
-
investicijski načrt za gradnjo.
 
(2)
Koncesionar mora vložiti vlogo za pridobitev koncesije iz prejšnjega odstavka v 90 dneh od uveljavitve te uredbe.
 

3. člen

(pogoji za koncesionarja)

 
Koncesionar mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 
-
ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti žičnic in vlečnic,
 
-
ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
 
-
ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
 
-
je finančno in poslovno sposoben.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window