Navigacija

Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 62-2965/2017, stran 8410 DATUM OBJAVE: 3.11.2017

VELJAVNOST: od 18.11.2017 / UPORABA: od 1.12.2017

RS 62-2965/2017

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 18.11.2017 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 29.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 62/17

Časovnica

Na današnji dan, 29.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 18.11.2017
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2965. Odlok o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ

 
 
Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – upb, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/2016 – odl. US), 6. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 82/13 – upb in 68/16), 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – upb, 21/13, 111/13, 74/14 – odl. US, 92/14 – odl. US, 32/16) in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in 85/15) je Občinski svet Občine Ajdovščina na 26. redni seji dne 20. 10. 2017 sprejel
 

O D L O K
o ureditvi cestnega prometa v naselju Vipavski Križ

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

vsebina odloka

 
S tem odlokom se določa posebna prometna ureditev ter pravila ravnanja in obveznosti udeležencev v cestnem prometu na območju naselja Vipavski Križ, obveznosti pristojnih služb, odgovornih za varnost v prometu na javnih površinah, ter nadzor nad izvajanjem odloka.
 

2. člen

pomen izrazov

 
(1)
Posamezni izrazi, uporabljeni v odloku imajo enak pomen, kot izrazi v zakonu, ki ureja pravila cestnega prometa.
 
(2)
Javne prometne površine v občini so kategorizirane javne ceste in nekategorizirane javne ceste, po katerih poteka promet: lokalne ceste, javne poti in javne poti za kolesarje, pločniki, kolesarske steze, javni parkirni prostori na javnih cestah in izven njih, parkirne površine ter dovozne ceste k javnim in poslovnim stavbam ter stanovanjskim zgradbam in drugim objektom, kakor tudi prometne površine ob teh objektih.
 
(3)
Pristojni organ je Občinska uprava Občine Ajdovščina.
 
(4)
Nočni čas je čas med 22.00 in 6.00 uro.
 
(5)
Dostavni čas je čas, ki je predviden za opravljanje dostave in oskrbe z vozili, za katere je drugače promet prepovedan.
 
(6)
Dovolilnica je dokazilo, ki ga izda pristojni organ, in je namenjeno označitvi vozila z dodeljeno pravico do vstopa, ustavljanja ali parkiranja na določenem območju.
 
(7)
Dovoljenje je pisna odločba, s katero pristojni organ odloči o pravici do določene posebne rabe oziroma aktivnosti na prometni površini.
 
(8)
Območje umirjenega prometa je področje v naselju, v katerem imajo pešci prednost pred vozili in je dovoljena igra otrok ter je kot tako označeno s predpisano prometno signalizacijo.
 
(9)
Označitev časa prihoda pomeni namestitev oznake začetka parkiranja pri osebnih vozilih na vidnem mestu na armaturni plošči pod prednjim vetrobranskim steklom oziroma pri drugih vozilih na vidnem mestu v vozilu.
 
(10)
Javna površina je površina, katere raba je pod enakimi pogoji namenjena vsem:
 
javna cesta, ki se uporablja za cestni promet, ulica, trg, tržnica, igrišče, parkirišče, pokopališče, park, zelenica, športna oziroma rekreacijska površina, rečna brežina in gozdne poti, če gre za površino v javni rabi, ne glede na lastništvo.
 

3. člen

območja

 
(1)
»Ožje območje, ki obsega del naselja Vipavski Križ znotraj obzidja z dostopno potjo na S strani obzidja ter javnimi površinami ob kapelici na SZ strani naselja, je prikazano v grafični prilogi št. 1 k temu odloku.«.
 
(2)
Ožje območje obsega naslednje nepremičnine: parc. št. 17/3, 17/5, 17/6, 18/3, 18/4, 18/5, 18/6, 19, 20, 25/3, 25/4, 1902/2, 1904/2, 1934/1, 1934/2, 1935/3, 1936/1, 1936/2, 1937, 1939/1, 1939/2, 1939/3, 1940, 1941, 1942/1, 2771/2, 2771/3, 2771/4, 2771/6, 2782/1, 2782/2-del, 2782/3, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3844/1, 3845/2, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874/1, 3874/2, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902 in 3903, vse k.o. Vipavski Križ.
 
(3)
Razširjeno območje obsega ožje območje iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena ter javne parkirne površine na severni strani naselja z dostopnima cestama do naselja Vipavski Križ.
 
(4)
Razširjeno območje obsega nepremičnine navedene v drugem odstavku tega člena ter nepremičnine: parc. št. 18/2, 2772/1, 2772/3, 2782/2-del, 2792/5, 2822 in 2859, vse k.o. Vipavski Križ.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window