Navigacija

Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SDOPN Kanal-1)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 76-3205/2014, stran 8480 DATUM OBJAVE: 24.10.2014

VELJAVNOST: od 8.11.2014 / UPORABA: od 8.11.2014

RS 76-3205/2014

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 8.11.2014 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 31.5.2020: ŠE V OBDELAVI.

Uradni list RS, št. 76/14

Časovnica

Na današnji dan, 31.5.2020 je:

 • ČISTOPIS
 • ŠE V OBDELAVI
 • UPORABA ČISTOPISA
 • OD 8.11.2014
  DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 •  
 • Vplivi
 • Čistopisi
rev
fwd
 
 

3205. Odlok o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SDOPN Kanal-1)

 
 
Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (v nadaljevanju: ZPNačrt; Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/13 Skl. US: U-I-43/13-8) ter 7., 8. in 16. člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradne objave časopisa Primorske novice, št. 41/03, 17/06, in Uradni list RS, št. 70/07) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči dne 25. 9. 2014 sprejel
 

O D L O K
o 1. spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Kanal ob Soči (SDOPN Kanal-1)

 

1. člen

 
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Kanal ob Soči, ki je bil sprejet z odlokom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 98/12.
 

2. člen

 
(1)
V 4. členu se v točki 1 izbrišeta kratici – FI – faktor izrabe parcele in GE – gradbena enota, dodata pa se kratici FZP – faktor zelenih površin in JPP – javni potniški promet.
 
(2)
Izbriše se celotna točka 2.
 

3. člen

 
5. člen (vsebina besedila odloka) se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
 
»1.0.0.0 Uvodne določbe
 
2.0.0.0 Strateški del OPN – besedilo
 
2.1.0.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
 
2.2.0.0 Zasnova prostorskega razvoja občine
 
2.3.0.0 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
 
2.4.0.0 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
 
2.5.0.0 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
 
2.6.0.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine
 
2.6.1.0 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
 
2.6.2.0 Usmeritve za razvoj v krajini
 
2.6.3.0 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
 
2.6.4.0 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
 
2.7.0.0 Razvoj centralnih naselij na podlagi urbanističnega načrta
 
3.0.0.0 Izvedbeni del OPN
 
3.1.0.0 Splošne določbe
 
3.1.1.0 Pravni obseg akta
 
3.1.2.0 Namenska raba
 
3.1.3.0 Način urejanja
 
3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora
 
3.1.3.2 Način urejanja v območjih z določenimi OPPN
 
3.1.4.0 Varovanja
 
3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora in grajene gospodarske javne infrastrukture
 
3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja izven območij stavbnih zemljišč – EUP z oznako KGV
 
3.3.1.0 Splošna merila
 
3.3.2.0 Podrobna merila in pogoji urejanja na KGV
 
3.3.3.0 Podobmočja KGV
 
3.4.0.0 Merila in pogoji v enotah urejanja (EUP) stavbnih zemljišč
 
3.4.1.0 Splošna merila urejanja EUP stavbnih zemljišč
 
3.4.2.0 Podrobnejši PIP po tipih EUP
 
EUP na območju PNRP SS
 
– hm – modernistične stanovanjske hiše
 
– hv – stanovanjske hiše v vrsti
 
– sb – stanovanjski bloki
 
EUP na območju PNRP SK
 
– ph – podeželske hiše
 
– pv – podeželske vile
 
EUP na območju PNRP CU
 
– js – javne stavbe oziroma podtipi jsk –klasična javna stavba, jsm – modernistična javna stavba, jsp – pavliljonska stavba, jgd –stavba gasilskega doma
 
– th – trške hiše
 
– sb – stanovanjski bloki
 
EUP na območju PNRP CD
 
– pj – posebne javne stavbe oziroma podtipi pjc – cerkve, pjo – obeležja, spomeniki in kapelice, pjs – druge posebne stavbe
 
– ps – poslovilne stavbe
 
EUP na območju PNRP BT
 
– jso – javne stavbe v odprtem prostoru EUP na območju PNRP BT, IG
 
– gs – gospodarske stavbe
 
EUP na območju PNRP IP
 
– ip – industrijske stavbe
 
EUP na PNRP IK
 
– gp – kmetijske gospodarske stavbe
 
EUP na območju PNRP ZS
 
– zsr – površine za oddih, rekreacijo in šport
 
EUP na območju PNRP ZD
 
– zdz – druge urejene zelene površine
 
– zvo – zelene ureditve ob vodotokih
 
EUP na območju PNRP ZK
 
– zpk – pokopališča
 
EUP na območju PNRP P
 
– jp – javne površine oziroma podtipi jpp –javna parkirišča, jpa – avtobusna postajališča ter mesta informativnih in turističnih vsebin
 
EUP na območju PNRP T, E, O, OO
 
– in – infrastrukturni objekti oziroma podtipi ičn – čistilne naprave, ivč – vodna črpališča in vodohrani, ieo – ekološki otoki, ike – objekt komunikacijske in energetske infrastrukture, idg – deponija sipkih materialov, dz – začasna deponija
 
EUP na območju PNRP A
 
– od – domačije v odprtem prostoru
 
EUP na vseh stavbnih zemljiščih)
 
– pin – varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
 
– ppn – varovanja pogojev izvedbe OPPN
 
3.5.0.0 Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP
 
3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo OPPN
 
4.0.0.0 Prehodne in končne določbe.«

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Prijava

Še niste uporabnik?

Za brezplačen dostop do vsebin portala Tax-Fin-Lex se registrirajte. Brezplačna registracija vam omogoča:

 • Vpogled v 7 dokumentov
 • Prejemanje e-dnevnika Lex-Novice
 • Prejemenje e-tednika TFL Glasnik
Potrebujete pomoč? Pokličite nas na 01 432 42 43 ali pošljite sporočilo.
 
x Dialog title
dialog window