Navigacija

Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 102-4344/2008, stran 13593 DATUM OBJAVE: 28.10.2008

VELJAVNOST: od 29.10.2008 / UPORABA: od 29.10.2008

RS 102-4344/2008

Verzija 3 / 3

Čistopis se uporablja od 25.9.2021 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 26.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 102/08, 3/19, 153/21

Časovnica

Na današnji dan, 26.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 25.9.2021
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

4344. Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede

 
 
Na podlagi 12. in 18. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01) in tretjega odstavka 17. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 95/07 – UPB7, 17/08, 58/08 in 80/08; v nadaljevanju: ZSPJS) izdajam
 

P R A V I L N I K 
o napredovanju javnih uslužbencev računskega sodišča v plačne razrede

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

(Predmet urejanja)

 
(1)
S tem pravilnikom se določata način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev na delovnem mestu oziroma v nazivu v višji plačni razred (v nadaljnjem besedilu: napredovanje).
 
(2)
Napredovanje po tem pravilniku ne izključuje hkratnega napredovanja v višji naziv, če javni uslužbenec izpolnjuje predpisane pogoje.
 
(3)
Javni uslužbenec napreduje vsaka tri leta, če izpolnjuje predpisane pogoje.
 

2. člen

(Pomen izrazov)

 
(1)
Napredovalno obdobje je čas od zadnjega napredovanja oziroma prve zaposlitve v javnem sektorju, v katerem javni uslužbenec pridobi tri letne ocene, ki mu omogočajo napredovanje.
 
(2)
Ocenjevalno obdobje je obdobje od 1. januarja do 31. decembra, za katero se javni uslužbenec oceni.
 
(3)
Vsak plačni razred, dosežen z napredovanjem ali z uvrstitvijo nad plačni razred delovnega mesta, se šteje za eno napredovanje.
 

II. NAČIN IN POSTOPEK PREVERJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA NAPREDOVANJE

 

3. člen

(Način preverjanja izpolnjevanja pogojev)

 
(1)
Preverjanje izpolnjevanja pogojev se izvede na podlagi treh letnih ocen delovne uspešnosti. Letna ocena delovne uspešnosti se določi na podlagi elementov iz prvega odstavka 17. člena ZSPJS.
 
(2)
Ocena delovne uspešnosti javnega uslužbenca je lahko: odlično, zelo dobro, dobro, zadovoljivo in nezadovoljivo ter pomeni:
 
-
odlično: odlično opravljeno delo, to je visoko nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
 
-
zelo dobro: zelo dobro opravljeno delo, to je nad pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
 
-
dobro: dobro opravljeno delo, to je v skladu s pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
 
-
zadovoljivo: zadovoljivo opravljeno delo, to je delno pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja;
 
-
nezadovoljivo: nezadovoljivo opravljeno delo, to je v celoti pod pričakovanji glede na kriterije ocenjevanja.
 
(3)
Podrobnejša opredelitev kriterijev po elementih delovne uspešnosti iz prvega odstavka tega člena je v Prilogi III, ki je sestavni del tega pravilnika.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window