Navigacija

Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS)

OBJAVLJENO V: Uradni list RS (mednarodne) 4-20/2010, stran 283 DATUM OBJAVE: 22.3.2010

VELJAVNOST: od 1.8.2010 / UPORABA: od 1.8.2010

RS (mednarodne) 4-20/2010

Verzija 5 / 5

Čistopis se uporablja od 23.5.2020 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 27.9.2022: AKTUALEN.

Uradni list RS - Mednarodne pogodbe, št. 4/10, 13/10, 14/12, 6/13, 65/20 - EZ-1C

Časovnica

Na današnji dan, 27.9.2022 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 23.5.2020
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS)

 
Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
 

U K A Z
o razglasitvi Zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS)

 
Razglašam Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije (BRUPOS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 4. marca 2010.
 
Št. 003-02-3/2010-13
 
Ljubljana, dne 12. marca 2010
 
dr. Danilo Türk l.r. Predsednik Republike Slovenije
 

Z A K O N
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O SODELOVANJU PRI GRADNJI IN DELOVANJU PLINOVODA NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE (BRUPOS)

 

1. člen

 
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o sodelovanju pri gradnji in delovanju plinovoda na ozemlju Republike Slovenije, podpisan v Moskvi 14. novembra 2009.
 

2. člen

 
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku glasi:(*)
 

S P O R A Z U M
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO RUSKE FEDERACIJE O SODELOVANJU PRI GRADNJI IN DELOVANJU PLINOVODA NA OZEMLJU REPUBLIKE SLOVENIJE

 
Vlada Republike Slovenije in Vlada Ruske federacije, v nadaljevanju pogodbenici, sta se:
 
da bi prispevali k razvoju obojestransko koristnega sodelovanja v energetiki in med drugim pri zagotavljanju stabilnih dobav zemeljskega plina iz Ruske federacije v Republiko Slovenijo in druge evropske države,
 
v prizadevanjih za izboljšanje energetske varnosti Republike Slovenije in Ruske federacije kakor tudi drugih evropskih držav z razvejanjem dobavnih poti zemeljskega plina na evropske trge in da bi pozitivno vplivali na gospodarski razvoj,
 
ob podpori gradnje novega plinovodnega sistema za tranzit in dobave zemeljskega plina v evropske države,
 
v želji, da bi ustvarili razmere za projektiranje, gradnjo in delovanje omenjenega plinovodnega sistema v skladu z zakonodajo obeh pogodbenic in mednarodnimi sporazumi, katerih udeleženki sta Republika Slovenija in Ruska federacija,
 
ob upoštevanju Konvencije med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja, ki je bila podpisana 29. septembra 1995, ter Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ruske federacije o spodbujanju in medsebojni zaščiti naložb, ki je bil podpisan 8. aprila 2000,
 
dogovorili:
 

1. člen

 
Izrazi, uporabljeni v besedilu tega sporazuma, pomenijo:
 
»plinovodni sistem« je nov plinovodni sistem za tranzit in dobavo zemeljskega plina iz Ruske federacije čez Črno morje in ozemlja drugih držav, kar za Republiko Slovenijo pomeni možnost za dodatno dobavo zemeljskega plina;
 
»plinovod« je nov plinovod kot del plinovodnega sistema, ki poteka po ozemlju Republike Slovenije;
 
»projekt« pomeni projektiranje, gradnjo in delovanje plinovoda;
 
»obstoječi plinovod« je prenosno omrežje zemeljskega plina na ozemlju Republike Slovenije, ki je v lasti in/ali upravljanju Geoplina plinovodi, d. o. o., z dnem začetka delovanja plinovodnega sistema;
 
»ustanovitelja« sta »Geoplin plinovodi, d. o. o.« (Republika Slovenija) (v nadaljevanju slovenski ustanovitelj) in odprta delniška družba »Gazprom« (Ruska federacija) (v nadaljevanju ruski ustanovitelj);
 
»podjetje« je družba, registrirana in s sedežem v Republiki Sloveniji, ki jo ustanovita ustanovitelja za projektiranje, gradnjo in upravljanje plinovoda;
 
»študija izvedljivosti« so raziskave pred projektiranjem plinovoda, ki jih izvedeta ustanovitelja zaradi ugotovitve tehnične, okoljske, gospodarske in finančne upravičenosti gradnje plinovoda in/ali zaradi presoje smotrnosti uporabe obstoječega plinovoda za izvedbo projekta.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x - Dialog title
dialog window