Navigacija
Portal TFL
  • PREDPIS
  • RAZVELJAVLJEN, a se še uporablja

Uredba o kategorizaciji prog

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 4-130/2009, stran 289 DATUM OBJAVE: 19.1.2009

VELJAVNOST: od 20.1.2009 do 15.6.2018 / UPORABA: od 20.1.2009

RS 4-130/2009

Verzija 6 / 6

Čistopis se uporablja od 16.6.2018 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 21.10.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 4/09, 5/09, 62/11, 66/12, 12/13, 30/18

Časovnica

Na današnji dan, 21.10.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 16.6.2018
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
 
 
 

130. Uredba o kategorizaciji prog

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 3. člena Zakona o varnosti v železniškem prometu (Uradni list RS, št. 61/07) je Vlada Republike Slovenije izdala
 

U R E D B O 
o kategorizaciji prog

 

I. SPLOŠNI DOLOČBI

 

1. člen

 
(1)
Ta uredba določa kategorizacijo prog v Republiki Sloveniji glede na:
 
-
obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru;
 
-
največjo dovoljeno progovno hitrost;
 
-
največjo dovoljeno osno in dolžinsko obremenitev proge;
 
-
največje dopustne dimenzije vozil in naklada.
 
(2)
Določbe te uredbe veljajo za obstoječe proge normalne tirne širine, in sicer za odprto progo in glavne postajne tire.
 

2. člen

 
(1)
V tej uredbi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
 
1.
»glavne proge« so proge, ki so navedene v Evropskem sporazumu o najvažnejših mednarodnih železniških progah – Sporazum AGC (E-proge), proge, ki so sestavni del TER-omrežja (T-proge), in proge, ki sestavljajo vseevropske mrežo prog (Koridor 5, Koridor 10);
 
2.
»regionalne proge« so vse ostale proge, ki niso navedene v prejšnji točki;
 
3.
»glavni tiri« so tiri, na katere lahko vlaki uvažajo in/ali z njih izvažajo;
 
4.
»fiktivna dnevna prometna obremenitev proge« je obremenitev z bruto maso potniških in tovornih vlakov, povečana s faktorji hitrosti, faktorji osne obremenitve in faktorji agresivnosti kolesnih dvojic;
 
5.
»priključna proga« je proga, ki se na cepni postaji ali cepišču odcepi od druge. Priključne proge se objavijo v regi­stru železniške infrastrukture, Programu omrežja in Navodilu o progi.
 
(2)
Ostali izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo enak pomen, kot ga določajo zakon, ki ureja varnost v železniškem prometu, in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi.
 

II. RAZVRSTITEV PROG PO OBSEGU PROMETA, GOSPODARSKEM POMENU IN POVEZOVALNI VLOGI ŽELEZNIŠKEGA PROMETA V PROSTORU

 

3. člen

 
(1)
Glede na obseg prometa, gospodarski pomen in povezovalno vlogo železniškega prometa v prostoru se proge delijo na glavne in regionalne proge.
 
(2)
Glavne proge so:
 
-
E 65 državna meja–Jesenice–Ljubljana–Pivka–Ilirska Bistrica–državna meja;
 
-
E 67 Zidani Most–Maribor–Šentilj–državna meja;
 
-
E 69 državna meja–Središče–Pragersko–Zidani Most–Ljubljana–Divača–Koper;
 
-
E 70 državna meja–Dobova–Ljubljana–Sežana–državna meja;
 
-
T 69 Ormož–Murska Sobota–Hodoš–državna meja.
 
(3)
Regionalne proge so:
 
-
Ljubljana Šiška–Kamnik Graben;
 
-
Celje–Velenje;
 
-
državna meja–Rogatec–Stranje–Grobelno;
 
-
državna meja–Imeno–Stranje;
 
-
Maribor–Prevalje–državna meja;
 
-
Ljutomer–Gornja Radgona;
 
-
državna meja–Lendava;
 
-
Prešnica–Podgorje–državna meja;
 
-
Jesenice–Nova Gorica–Sežana;
 
-
cepišče Šempeter pri Gorici–Vrtojba–državna meja;
 
-
Prvačina–Ajdovščina;
 
-
cepišče Kreplje–Repentabor–državna meja;
 
-
državna meja–Metlika–Novo mesto–Ljubljana;
 
-
Sevnica–Trebnje;
 
-
Grosuplje–Kočevje;
 
(4)
Grafično so glavne in regionalne proge prikazane v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
 
(5)
Nacionalne oznake in poimenovanje glavnih in regionalnih prog ter gradbene dolžine so podane v prilogi 2, ki je sestavni del te uredbe.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window