Navigacija

Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 22-867/2012, stran 1870 DATUM OBJAVE: 23.3.2012

RS 22-867/2012

 
 

867. Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci

 
 
Na podlagi 11., 57. in 61.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.) in 43/11 – ZKZ-C) (v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) sprejemam
 

S K L E P
o začetku priprave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci

 

1. člen

(predmet sklepa)

 
S tem sklepom se začne priprava sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta za »Sončne terme« Korovci (v nadaljnjem besedilu: spremembe in dopolnitve občinskega podrobnega prostorskega načrta), ki je bil sprejet z Odlokom o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za »Sončne terme« Korovci (Uradni list RS, št. 101/08).
 

2. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
Veljavni prostoski akt ne dopušča možnosti:
 
-
odvajanja komunalnih odpadnih voda v javno kanalizacijsko omrežje, kolikor je to zgrajeno,
 
-
odvajanja predhodno ustrezno očiščenih komunalnih voda v ponikanje v skladu s predpisi o varstvu okolja,
 
-
odvajanja očiščene bazenske vode v javno kanalizacijsko omrežje, kolikor to dopušča tehnologija na komunalni čistilni napravi,
 
-
odvajanja očiščene bazenske vode preko površinskega zbiralnika vode – lagune v ponikanje, kolikor iztok bazenskih voda v vodotok Kučnico ni dopusten,
 
-
izgradnje površinskega zbiralnika vode – lagune.
 
(2)
Na podlagi tega je pobudnik (investitor) pristopil k pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta.
 

3. člen

(območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta)

 
(1)
Območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta sovpada z območjem veljavnega prostorskega akta.
 
(2)
Območje sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko v fazi izdelave sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega prostorskega načrta spremeni.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window