Navigacija

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka

OBJAVLJENO V: Uradni list RS 46-2033/2016, stran 6829 DATUM OBJAVE: 30.6.2016

VELJAVNOST: od 15.7.2016 / UPORABA: od 15.7.2016

RS 46-2033/2016

Verzija 1 / 1

Čistopis se uporablja od 15.7.2016 do nadaljnjega. Status čistopisa na današnji dan, 3.12.2021: AKTUALEN.

Uradni list RS, št. 46/16

Časovnica

Na današnji dan, 3.12.2021 je:

  • ČISTOPIS
  • AKTUALEN
  • UPORABA ČISTOPISA
  • OD 15.7.2016
    DO nadaljnjega
Prikaži čistopis, ki se uporablja na dan
Najdi
  •  
  • Vplivi
  • Čistopisi
rev
fwd
 
 

2033. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka

 
 
Na podlagi tretjega odstavka 70. člena, četrtega odstavka 71. člena in drugega odstavka 72. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 120/06 – Odl.US, 17/08 in 46/14 – ZON-C) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka

 

1. člen

 
V Pravilniku o organizaciji lovsko-čuvajske službe, o vsebini in pogojih za opravljanje izpita za lovskega čuvaja ter obliki izkaznice in službenega znaka (Uradni list RS, št. 120/05, 79/06 in 17/11) se v prvem odstavku 2. člena za besedilom »namenom in« doda beseda »za«.
 
V drugem odstavku se na koncu drugega stavka pred piko doda vejica in besedilo »in sicer za pet let«.
 
V tretjem odstavku se besedilo »zaposlen v lovišču s posebnim namenom« nadomesti z besedilom »zaposlen pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom«.
 
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
 
»(4)
Lovski čuvaji, ki imajo z upravljavci lovišč sklenjeno pogodbo o izvajanju lovsko-čuvajske službe in lovski čuvaji, ki so zaposleni pri upravljavcu lovišča s posebnim namenom, se morajo vsaj enkrat v petih letih udeležiti izobraževanja lovskih čuvajev, ki jih organizirajo Lovska zveza Slovenije, Zavod za gozdove Slovenije, lovska inšpekcija ali ministrstvo, pristojno za divjad in lovstvo.«.
 

2. člen

 
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
 

»3. člen

(nadzor)

 
(1)
Upravljavec mora zagotoviti nadzor v lovišču oziroma lovišču s posebnim namenom.
 
(2)
Lovski čuvaj mora voditi dnevnik o nadzoru, ki se vodi v pisni ali elektronski obliki in mora vsebovati:
 
-
naziv lovišča ali lovišča s posebnim namenom,
 
-
ime in priimek lovskega čuvaja,
 
-
številko izkaznice in znaka lovskega čuvaja,
 
-
datum obhoda,
 
-
ura obhoda (od–do),
 
-
območje (kraj) obhoda in
 
-
opažanja lovskega čuvaja.
 
(3)
Dnevnik o nadzoru je sestavni del poslovnih evidenc upravljavca in se mora hraniti najmanj tri leta.
 
(4)
Lovski čuvaj mora opraviti najmanj pet nadzorov mesečno. Vsak nadzor mora zabeležiti v dnevniku nadzora najkasneje naslednji dan po opravljenem nadzoru.«.

Za ogled celotnega čistopisa z dodatnimi funkcijami prikaza je potrebna prijava v portal.

Potrebujete pomoč?
Posvetujte se z našim strokovnjakom.

Pišite nam +386 1 4324 243
BREZPLAČNI PREIZKUS

Tax-Fin-Lex d.o.o.
pravno-poslovni portal,
založništvo in
izobraževanja

Tax-Fin-Lex d.o.o.
Železna cesta 18
1000 Ljubljana
Slovenija

T: +386 1 4324 243
E: info@tax-fin-lex.si

CERTIFIKATI IN EU PROJEKTI

 
x Dialog title
dialog window